System bezpieczeństwa

< Cofnij

W tym temacie opisano typy uprawnień, które są domyślnie dostępne w systemie zabezpieczeń, gdy jest używana zasada uprawnień zezwalaj / zabroń. Uprawnienia nie są bezpośrednio przypisywane do użytkowników. Każdy użytkownik powinien mieć przynajmniej jedną rolę, poprzez którą uzyskuje uprawnienia do obiektów.

Dalej >