Uprawnienia administratora

< Cofnij

Uprawnienia administratora są nadawane  do roli.    Osoba , która ma przypisaną  przynajmniej  jedną  rolę z uprawnieniami  administratora uzyskuje uprawnienia  administratora w pełnym zakresie  do  wszystkich obiektów w aplikacji.

Jeśli rola jest administracyjna, nie można odjąć  użytkownikowi żadnych uprawnień, chyba że uprawnienia administracyjne zostały usunięte.