Zmiany w prawie dotyczące ograniczenia ilość “lewych” faktur

W pierwszej połowie 2019 r. wykryto ponad 124000 fikcyjnych faktur VAT na łączną kwotę ponad 22,5 mld PLN <Ministerstwo Finansów> Przeciwdziałać temu mają zmiany wprowadzone przez fiskus związane z uszczelnieniem systemu VAT m.in. JPK i STIR. Obecnie wprowadzane jest nowe narzędzie PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania). Start 1 sierpnia 2019. Zainteresowanie PEF dotyczy zarówno podmiotów udzielający zamówień publicznych jak i firm biorących w nich udział. Na Konto PEF odbiorcy faktur, wykonawcy zamówień powinny przesyłać odpowiednio skonstruowane faktury w formacie XML (według standardów Normy Europejskiej) teraz już niezależnie od wartości wykonanego zamówienia.
Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich – Marek Kowalski, uważa że korzystanie z PEF jest szansą na zwiększenie konkurencyjności dzięki temu że umożliwia to sprawne przesyłanie dokumentów pomiędzy partnerami handlowymi. “Korzystanie z e-faktur jest wymogiem postępu w nowoczesnej administracji oraz współczesnego biznesu – liczymy, że system ten będzie coraz częściej stosowany także w obrocie komercyjnym, nie tylko w sektorze publicznym” – powiedział Kowalski. Wśród korzyści stosowania E-faktur poza oszczędnościami pieniędzy i czasu wymienia się m.in. wiarygodność dokumentów. Według eksperta FPP i CALPE Grzegorz Langt “Zmniejsza liczbę błędnych i fałszywych dokumentów w obiegu oraz skraca czas akceptacji faktury” <ISB News>

   
Tematem wysyłki faktur elektronicznych firma INGENES zajmuje się od roku 2006. Rozwiązanie INGENES pozwalające na wysyłkę dokumentów obecne jest na rynku już ponad 10 lat. Poza kontrolowaniem korespondencji wysyłanej pocztą tradycyjną, prowadzeniem (a w razie potrzeby i wydrukiem) Książki Nadawczej, umożliwia automatyczną, szybką, masową wysyłkę dokumentów (nie tylko faktur) do Kontrahentów na przypisane adresy mailowe oraz zamieszczanie E-faktur (i innych dokumentów z Elektronicznym Podpisem Kwalifikowanym lub bez niego) na bezpiecznej witrynie, skąd Kontrahent może je pobrać po zalogowaniu. Nowe funkcje umożliwiają również integracje z PEF. Dokumenty wystawiane w systemie sprzedażowym (jak dotychczas) są automatycznie pobierane przez system INGENES, w locie konwertowane na formaty zgodne ze standardami Normy Europejskie i automatycznie wysyłane na właściwe konta PEF. Całość wymaga minimalnego angażowania operatora, dzięki czemu system daje znaczące korzyści wynikające nie tylko z oszczędności czasu, ale i poprawy ergonomii pracy osób zajmujących się obsługą korespondencji.
Masz pytania ?