Polityka prywatności

Strona ingenes.pl zbiera dane osobowe za pomocą cookies, narzędzi analitycznych i formularzy kontaktowych.

I. Administrator danych osobowych

Grzegorz Burczyk, Prezes zarządu Ingenes Sp z o.o.:
Ingenes Sp z o.o.,
ul. Błonie 55, 30-147 Kraków,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000241382, NIP: 9452040847, REGON: 120089033
email: grzegorz.burczyk@ingenes.pl
telefonu: 12 622 06 50

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualnie numer telefonu i adres strony www) przetwarzamy w celu umożliwienia kontaktu z naszą firmą, na podstawie Twojej zgody. Dane takie jak adres IP, dane z cookies i danych lokalizacyjnych przetwarzamy w celu umożliwienia wejścia na naszą stronę i zapoznania się z jej zawartością, a także w celach statystycznych. E-mail w komentarzach może być przetwarzany w celu powiązania go z konkretnym komentarzem.

Podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe udostępniamy następującemu podmiotowi: firmie zajmującej się analityką danych internetowych (Google). Ten podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie w zgodzie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV. Okres przechowywania danych

Twoje dane przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody.

V. Twoje prawa

Masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii
  • poprawiania swoich danych
  • usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • przeniesienia swoich danych
  • skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie

Powyższe czynności możesz wykonać kontaktując się pod adresem mailowym grzegorz.burczyk@ingenes.pl lub osobiście w siedzibie firmy.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności