Rozszerzenia dla Twojego systemu ERP
Rozszerzenia dla Twojego systemu ERP
Digitalizacja dowolnych procesów, ISO, zarządzanie projektami
Digitalizacja dowolnych procesów, ISO, zarządzanie projektami
Narzędzia do samodzielnego tworzenia nowych i rozbudowy istniejących modułów
Narzędzia do samodzielnego tworzenia nowych i rozbudowy istniejących modułów
Aplikacje dedykowane, uwzględniające specyfikę konkretnego przedsiębiorstwa
Aplikacje dedykowane, uwzględniające specyfikę konkretnego przedsiębiorstwa
previous arrow
next arrow
slajd nr 1
Rozszerzenia dla Twojego systemu ERP
slajd nr 2
Digitalizacja dowolnych procesów, ISO, zarządzanie projektami
slajd nr 3
Narzędzia do samodzielnego tworzenia nowych i rozbudowy istniejących modułów
slajd nr 4
Aplikacje dedykowane, uwzględniające specyfikę konkretnego przedsiębiorstwa
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Elektroniczny obieg dokumentów

Ingenes Studio to wielozadaniowa platforma, której jednym z modułów jest Workflow. System pozwala zautomatyzować i usprawnić wprowadzanie danych oraz zatwierdzanie dokumentów. Narzędzie odpowiada potrzebom dużych przedsiębiorstw i grup spółek, jak i leży w zasięgu małych firm. Pozwala kontrolować wszystkie dokumentu krążące po firmie: korespondencję przychodzącą, wychodzącą, jak i dokumenty wewnętrzne. Jest skalowalne. Istnieje możliwość rozwijania aplikacji o kolejne funkcje w miarę rozwoju przedsiębiorstwa. Dostarczamy również narzędzia do samodzielnego rozwoju systemu. Poznaj gotowe moduły lub twórz własne. Już teraz możesz mieć w wersji elektronicznego formularza każdy rodzaj dokumentu.

Powiąż aplikację ze skrzynkami pracowników oraz firmowymi kontami e-mail

Wykorzystaj nowoczesny mechanizm „OCR & ADR” aby przyspieszyć wprowadzanie danych z faktur i innych dokumentów, ograniczyć ilość błędów, sprawnie kompletować dokumenty

Przyspiesz zamykanie miesiąca, przekazuj faktury do płatności, zatwierdzaj zlecenia przelewów

Skróć czas procesowanie dowolnego dokumentu, ustaw przypomnienia i alerty na temat opóźnień i zatorów ścieżek obiegu

Dostosuj ścieżki obiegu do własnych potrzeb

Sprawnie zatwierdzaj i rozliczaj delegacje

Ogranicz niepotrzebne angażowanie kadry kierowniczej i działu kadr w sprawy urlopów pracowników

Pisma, odpowiedzi na Pisma i inną ważną dokumentację przechowuj w bezpiecznych E-Teczkach oraz Elektronicznym Archiwum SQL

Kontroluj warunki i terminy Umów

Planuj, przydzielaj i raportuj wykonanie Zadań

Korzystaj z efektu synergii po integracji z Twoim systemem ERP

Rozwiń narzędzie o kolejne funkcje DMS (Document Management System), BPM (Business Proces Management), ECM (Enterprise Content Management), BI (Business Intelligence)

Wybierz kompleksowe rozwiązanie, w przystępnej cenie, które pozwoli przenieść w wersje elektroniczna wszystkie, nawet bardzo skomplikowane procesy funkcjonujące w firmie.

System ERP zostanie rozszerzony o kolejne funkcje po zdecydowanie niższych kosztach niż standardowe.

Powiąż z innymi dostępnymi modułami (RCP, CRM, Audyty, Projekty, Serwis, … )

Managerowie dostana jasny obraz sytuacji (raporty o statusach poszczególnych spraw, opóźnieniach, wynikach) oraz możliwość pracy przez urządzenia mobilne.

Aktualizuj o nowe moduły (E-Akta 2020)

Pracownicy będą mieć możliwość łatwego planowania swojej pracy oraz dostęp do wszystkich potrzebnych informacji z jednego miejsca. Zaoszczędzą czas tracony do tej pory na szukanie plików.

System CRM

System usprawni pracę Działu Sprzedaży, pomoże budować lepsze relacje z klientami i ułatwi zarządzanie zespołem. Na rynku dostępnych jest wiele systemów tego typu, jednak niewiele z nich można dokładnie dopasować do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa. System CRM oparty o platformę Ingenes, poza standardowymi funkcjami związanymi z zarządzaniem bazą potencjalnych i aktywnych klientów, pozwala dokładnie odzwierciedlić wszystkie działające w firmie procesy. Precyzyjne odwzorowanie działania firmy pozwala uniknąć niekorzystnych zmian oraz tracenia czasu związanego z dostosowanie pracy do algorytmów wprowadzanego oprogramowania. Już nie musisz dopasowywać modelu swojej pracy do systemu, to CRM zostanie skastomizowany, z uwzględnieniem wszystkich dobrych praktyk i doświadczeń wypracowanych przez Twoich najlepszych pracowników.
Niezależnie od tego czy handlujesz produktami szybkozbywalnymi czy świadczysz usługi, handlowcy w terenie przyjmują zamówienia przy pierwszej wizycie czy też proces wyceny produkcji jest bardzo skomplikowany a negocjacje warunków umów trwają miesiącami, system CRM Ingenes jest jak najbardziej odpowiednim narzędziem dla Twojego biznesu. Wykorzystanie bogatego wachlarza gotowych funkcji oraz prostota w wprowadzaniu zmian w aplikacji, pozwala na szybkie opracowanie dobrze dopasowanego rozwiązania. System łączy w sobie zalety rozwiązań pudełkowych z uniwersalnością aplikacji pisanych na życzenie. Platforma jest bardzo elastyczna, a jednocześnie posiada gotowe elementy, które wystarczy odpowiednio poskładać. Dzięki temu opracowanie dokładnie dopasowanego CRM nie wymaga tak wiele czasu jak przy pisaniu aplikacji od zera. Koszty są zdecydowanie niższe, a jednocześnie rozwiązanie produkcyjne, którego przygotowanie poprzedzone jest odpowiednią analizą potrzeb, spełnia wszystkie stawiane przed nim wymagania. Dodatkowo nie ma ryzyka odrzucenia aplikacji przez użytkowników.

Poprawia organizację pracy i skuteczność działu marketingu/handlu w działaniach związanych z pozyskiwaniem zamówień

Pozwala na współdzielenie informacji i doświadczeń celem optymalizacji pracy

Gromadzi w jednym miejscu wszystkich istotnych informacji przedsprzedażowych i posprzedażowych (maili, notatek z rozmów i wizyt, ofert, reklamacji i innych)

Zabezpiecza istotne dane przed utratą w przypadku rotacji pracowników i skraca czas wdrażania w obowiązki nowych pracowników

Zwiększa komfort pracy, a więc również motywację i efektywność pracowników

Dostarczany z modułem kreator daje możliwość stworzenia opracowania własnych zestawień, analiz i prognoz, odświeżanych w czasie rzeczywistym, wpływających podejmowanie decyzji kluczowych dla działania firmy

Integracja z funkcjonującym w firmie systemem ERP oraz współpraca z pozostałymi modułami Ingenes Studio daje szereg dodatkowych korzyści

Ułatwia prowadzenie kampanii marketingowych i porównywanie ich wyników

Pozwala na planowanie i raportowanie działań oraz tworzenie raportów i zestawień

Pomaga zwiększać lojalności klientów przez wspieranie działu obsługi klienta Bazą Wiedzy, procedurami, systemem kontroli jakości

Redukuje koszty związane z pozyskiwanie nowych klientów

Zawsze aktualne raporty z Pulpitów Menadżerów umożliwiają szybkie wykrycie nieprawidłowości oraz wprowadzanie potrzebnych zmian w krótkim czasie

Zarządzanie Projektami

Moduł Ingenes Studio do zarządzania projektami to kompleksowe rozwiązanie usprawniające planowanie, realizację oraz rozliczanie zarówno projektów inwestycyjnych wewnątrz firmy jak i prowadzenie projektów dla klientów. Znajduje zastosowanie zarówno przy projektach związanych z wznoszeniem budynków, instalacjami elektro-energetycznymi i grzewczymi, produkcją maszyn, jak projektach związanych marketingiem, z opracowaniem nowych produktów czy opakowań i innych, dla wielu różnych branż.

Aplikacja daje możliwość prowadzenia projektu od ofertowania, tworzenia kosztorysu, zaplanowanie zadań i określenie zależności między nimi, poprzez wskazanie osób odpowiedzialnych oraz przydzielenie potrzebnych zasobów, stworzenie i kontrolę harmonogramu, kontrolę budżetu w trakcie realizacji projektu, wprowadzanie korekt, aż do weryfikacji kompletności dokumentacji i rozliczenia projektu. Możliwość tworzenia szablonów pozwala zdecydowanie przyspieszyć pracę, a przedstawianie wyników formie graficznej dzięki wbudowanemu Kreatorowi Pulpitów Menadżerów, pozwala na bieżąco obserwować postępy, od razu wykrywać nieprawidłowości i szybko wdrażać odpowiednie działania. Pełna integracja z aplikacjami Microsoft Office, systemem ERP oraz innymi aplikacjami używanymi w firmie, a także z innymi modułami Ingenes CRM, Obieg dokumentów, Rejestracja czasu pracy, Kontrola jakości i inne daje dodatkowe korzyści oraz zdecydowanie usprawnia i przyspiesza pracę.
Systemy do zarządzania projektami często są za bardzo rozbudowane lub nie mają potrzebnych w firmie funkcjonalności. Nie są dostosowane do specyfiki branży lub nie odpowiadają indywidualnym potrzebom danego przedsiębiorstwa. System Ingenes to, oparte o gotowe komponenty, rozwiązanie szyte na miarę. Po analizie potrzeb, konsultanci Ingenes są w stanie w krótkim czasie dostosować rozwiązanie do konkretnych oczekiwań. Dzięki temu użytkownicy nie muszą tracić czasu na żmudną naukę obsługi skomplikowanego programu. Mogą szybko i efektywnie zacząć pracować na aplikacji, która dokładnie odpowiada potrzebom firmy z wykorzystaniem dopasowanego, intuicyjnego i ergonomicznego interfejsu. System będzie rozwijał się wraz z przedsiębiorstwem. Konsultanci Ingenes, ale również Administratorzy systemu we własnym zakresie, będą mogli dodawać kolejne elementy, funkcje jak i całe moduły, już gotowe jak i tworzone na życzenie.

Zdigitalizuj zarządzanie projektami i zoptymalizuj pracę zespołów

Twórz i koryguj harmonogram i budżet projektu

Deleguj zadania, kontroluj terminy i koszty

Usprawnij współdzielenie pracy i dokumentacji

Przestań tracić czas na wpisywanie tych samym informacji w różne systemy

Korzystaj ze zintegrowanego rozwiązania:    Projekty + CRM + Obieg Dokumentów + ERP + Office

Wykorzystaj Pulpity menadżerów, aby mieć dostęp do zawsze aktualnych danych zebranych w przejrzyste zestawienia i wykresy

Zabezpiecz informacje przed nieuprawnionym dostępem wykorzystując złożony moduł uprawnień oparty na Rolach

Miej dostęp do wszystkich potrzebnych informacji i dokumentów projektów z jednego miejsca

Kreator Raportów

Kreator Raportów to zestaw narzędzi dostarczany z każdym modułem Ingenes, który umożliwia tworzenie zestawień w formie wykresów kołowych, słupkowych, tabel przestawnych, danych naniesionych na mapy etc. Pulpity menadżerów pozwalają przedstawiać wiele informacji obok siebie np. tworzyć zestawienia celem porównania danych historycznych z prognozami. Wyświetlają obok siebie informacje z różnych źródeł. Umożliwiają przedstawianie danych w bezpieczny sposób, wyświetlając informacje zgodnie z uprawnieniami np. handlowiec będzie widział informacje na temat „swoich”, a dyrektor na temat wszystkich klientów, bez konieczności przygotowywania dwóch osobnych pulpitów. Dzięki temu, zwiększyć można autonomię pracowników. Zawsze wyświetlane będą najświeższe dane, dzięki czemu decyzje biznesowe będą mogły być podejmowane zdecydowanie wcześniej.

Raz przygotowany raport będzie mógł być wykorzystywany przez szereg miesięcy, dzięki czemu czas poświęcany na przygotowywanie raportów każdorazowo na koniec miesiąca będzie mógł zostać spożytkowany efektywnej. Każdy Raport ma możliwość odfiltrowania informacji po okresie (z danego roku, danego kwartału czy miesiąca) jak i innych składowych (dział, pracownik, klient, region, projekt itp.). Dostępna jest również możliwość uszczegółowiana (drążenia danych) „drill down”. Kreator daje możliwość indywidualnego tworzenia Raportów, a więc przygotowania ich w najbardziej ergonomiczny sposób. Dane spełniające określone warunki (np. powyżej lub poniżej określonych progów) mogą być odpowiednio wyróżniane. Skraca się czas dotarcia do kluczowych informacji oraz czas potrzebny na ich analizę. Graficzne wizualizacje danych wyświetlane są również poprzez urządzenia mobilne. Prostota w tworzeniu nowych Pulpitów sprawia, że nowy Raport może przygotować również osoba bez wiedzy informatycznej do odciąża osoby z działu IT oraz obniża koszty rozwoju aplikacji. Kreator ma intuicyjny interfejs, a dane wyświetlane są w przyjemnej dla oka formie.

INGENES Studio

Jeśli chciałbyś bez większego wysiłku tworzyć własne aplikacje bez konieczności programowania, lub planujesz we własnym zakresie rozwijać już wdrożone oprogramowanie, wypróbuj szeroki zestaw narzędzi Ingenes. Nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy z zakresu programowania. Intuicyjny interfejs Kreatora pozwoli na swobodną pracę również osobom, z poza działu IT. Możesz modyfikować istniejące moduły stopniowo, w miarę rozwoju firmy, powstawania nowych potrzeb i odkrywania nowych zastosowań platformy Ingenes w trakcie jej poznawania. Poza możliwością edycji ułożenia ścieżek przepływu na grafie statusów, otrzymasz bogaty wachlarz innych narzędzi. Pozwolą one modyfikować wygląd gotowych modułów, zmieniać algorytmy ich działania, jak i tworzyć od zera w pełni funkcjonalne nowe moduły o dowolnym zakresie zastosowań. Otrzymasz możliwość sprawdzania działania aplikacji na środowisku testowym, dzięki czemu upewnisz się że działa ona poprawnie przed wprowadzeniem zmian na szerszą skale.

Możesz zaprojektować dowolny moduł o potrzebnej w Twojej firmie funkcjonalności, a następnie wdrożyć go z pomocą konsultantów Ingenes lub samodzielnie. Przygotowanie nowego modułu przebiegnie dużo szybciej, koszty będą zdecydowanie niższe, a inwestycja będzie wiązała się z dużo mniejszym ryzykiem, niż przy standardowym custom software, ponieważ aplikacja tworzona będzie na bardzo dobrze przetestowanej platformie z wykorzystaniem gotowych komponentów, a nie w całości pisana od zera. W procesie tworzenia swojego modułu możesz uczestniczyć w dowolnym stopniu – zlecić całość konsultantom Ingenes lub… przygotować aplikację zupełnie samodzielnie (!). Nie musisz być informatykiem. Udostępnianie przez nas narzędzia są na tyle proste w obsłudze, że wystarczy odpowiednie przeszkolenie i nieco zapału.
INGENES Studio to platforma do samodzielnego tworzenia aplikacji bez konieczności programowania. Bogaty zestaw narzędzi dla Administratora to integralna cześć platformy, jest dostarczany wraz z kupowanymi modułami, istnieje również jako osobny produkt. Narzędzia są na tyle proste w obsłudze, że w rozwoju systemu mogą brać udział nawet pracownicy spoza działu IT. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za aplikacje po stronie naszych klientów zyskały dostęp do swobodnej modyfikacji działania już wdrożonych rozwiązań. Można zmieniać i tworzyć dowolne ścieżki obiegu dokumentów, nowe dokumenty i obiekty, a nawet własne, w pełni funkcjonalne, proste jak i bardzo rozbudowane aplikacje. Dzięki platformie INGENES Studio możliwe jest szybkie i łatwe modelowanie aplikacji o dowolnym zastosowaniu.

Elektroniczny obieg dokumentów