Nowoczesne zarządzanie kontrolą
jakości

webinar

Wyróżniki

W przeciwieństwie do innych rozwiązań system INGENES nie jest rozwiązaniem pudełkowym. Ma gotowe moduły i funkcje, ale daje również bardzo szerokie możliwości w zakresie dopasowania do indywidualnych oczekiwań i dokładnego odzwierciedlenia szczegółów zarządzania procesami jakości, oraz pozwala wprowadzać własne rozwiązania
dające ogromną przewagę konkurencyjną.

Jaki problem chciałbyś rozwiązać wykorzystując oprogramowanie wspierające kontrolę jakości ?

Rosnące wymagania klientów, pogoń za konkurencją oraz wciąż zmieniające się normy jakościowe to wyzwania przed którymi mierzy się każde nowoczesne przedsiębiorstwo.

umów webinar

Dokumentacja

Firmom zdarza się stosować nieaktualną
dokumentację do prowadzenia procesów,
używać nieaktualnych formularzy, a
często w poszczególnych obszarach
występują różne wersje dokumentów.
Wiele osób zarządzających jakością nie
zdaje sobie sprawy z występujących
nieprawidłowości...

Komunikacja

Trudności w komunikowaniu wymagań
wszystkim uczestnikom procesu
występują na każdym szczeblu
zarządzania. Zawiłe procedury
przedstawione w skomplikowany
sposób, zbyt późne powiadamianie o
zmianach lub informacja nie docierająca
do wszystkich zainteresowanych...

Terminy

Nadzorowanie i synchronizacja
terminów określonych przez organizację
w poszczególnych obszarach kontroli
jakości, bez wykorzystywania narzędzia
wspomagającego, często przysparza
problemów nawet doświadczonym
menadżerom. Przy stosowaniu kilku
różnych norm jakościowych...

Dlaczego rozwiązanie dedykowane ?

Szybkie zmiany

System szyty na miarę pozwala wprowadzać zmiany oraz dodawać własne funkcjonalności w miarę pojawiających się nowych potrzeb.

własne elementy

Narzędzia do tworzenia map procesów, pulpitów menadżerów, raportów, powiadomień, alertów, dodatkowych elementów systemu. nowych funkcji

Łatwe dostosowania

Modyfikacje systemu możliwe są bez pisania kodu, dlatego dostosowania do zmieniających się procesów i nowych wymagań może wprowadzać każdy uprawniony użytkownik.

dokładna kontrola

Udział we wdrażaniu oprogramowania umożliwia wprowadzanie własnych elementów i rozwiązań, oraz dokładną znajomość ich działania