Rozszerzenia dla Twojego systemu ERP
Rozszerzenia dla Twojego systemu ERP
Digitalizacja dowolnych procesów, ISO, zarządzanie projektami
Digitalizacja dowolnych procesów, ISO, zarządzanie projektami
Narzędzia do samodzielnego tworzenia nowych i rozbudowy istniejących modułów
Narzędzia do samodzielnego tworzenia nowych i rozbudowy istniejących modułów
Aplikacje dedykowane, uwzględniające specyfikę konkretnego przedsiębiorstwa
Aplikacje dedykowane, uwzględniające specyfikę konkretnego przedsiębiorstwa
previous arrow
next arrow
slajd nr 1
Rozszerzenia dla Twojego systemu ERP
slajd nr 2
Digitalizacja dowolnych procesów, ISO, zarządzanie projektami
slajd nr 3
Narzędzia do samodzielnego tworzenia nowych i rozbudowy istniejących modułów
slajd nr 4
Aplikacje dedykowane, uwzględniające specyfikę konkretnego przedsiębiorstwa
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Rejestracja czasu pracy

Na platformie INGENES Studio   możesz zbudować dowolny moduł o potrzebnej w Twojej firmie funkcjonalności. Co najważniejsze zrobisz to dużo szybciej i taniej niż gdybyś przekazał to zadanie programiście do napisania go od zera. Aplikacje mogą być mniejsze lub bardziej rozbudowane. Proponujemy też gotowe moduły, które można dostosować do specyfiki Twojej branży.
Przykładami mniejszych aplikacji są Kontrola Jakości ISO  i  Rejestracja Czasu Pracy .

Jeśli jednak potrzebujesz aplikacji, która wykracza poza standardowe normy, oferujemy także moduły dedykowane, tworzone na życzenie. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów.

Moduł RCP (Rejestracja Czasu pracy) w integracji z modułem HR systemu ERP, tworzy nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspomagające procesy zarządzenie personelem. W systemie odzwierciedlić można każdą strukturę organizacyjną oraz uwzględnić różne systemy pracy (2-zmianowy, 3-zmianowy, 4-brygadowy, 12-godzinny, 24-godzinny). Moduł pozwala na generowanie, udostępnianie i uzupełnianie elektronicznych grafików co zdecydowanie ułatwia pracę kierownikom, a dzięki integracji z systemem ERP również pracownikom z działu kadr.
Aplikacja uwzględnia przepisy wynikające z Kodeksu Pracy, wyświetlając stosowne alerty. Pozwala na prowadzenie przejrzystej ewidencji oraz rozliczanie nadgodzin. Uwzględnia polskie Święta i nieobecności różnego typu. Może współpracować z modułem Urlopów oraz modułem Delegacji. Przypisanie pracowników do brygad, oraz grup pracowników do konkretnych maszyn, pozwala na łatwe określanie warunków premiowania z uwzględnieniem zarówno targetów, jak i premii uznaniowych. Moduł premiowania dostosowany jest również do prac związanych z Projektami. Prowadzenie Dzienników pracy przez pracowników przypisanych do konkretnych projektów umożliwia kontrolę czasu pracy oraz terminowości wykonywania zadań. Dzięki Raportom  zaprojektowanych z wykorzystaniem dostępnego z systemem Kreator, kadra zarządzająca ma dostęp do zawsze aktualnych danych.

Co zyskujesz korzystając z modułu ewidencja czasu pracy?

Dzięki czytelnym i wielopoziomowym filtrom szybko wyszukasz pracowników wg maszyn, zmian, stanowiska

Masz pewność, że program jest zgodny z aktualnymi wymogami ZUS i prawa pracy

Dostajesz kompleksowe informacje o listach obecności, nadgodzinach i planowanych urlopach

Łatwo zweryfikujesz zarejestrowany czasu pracy

Zamknąć miesiąc możesz indywidualnie każdemu pracownikowi lub masowo np. całemu działowi

Masz możliwość importu do systemu kadrowego lub MS Excel

Kontrola jakości ISO

Oprogramowanie Ingenes QM usprawni zarządzanie procedurami związanymi z zapewnieniem jakości. W jednej aplikacji dostępne będą do wglądu i edycji wszystkie dokumenty. System kontroli dostępu i złożony zestaw uprawnień pozwoli na stworzenie i przypisanie Ról dostępowych dla poszczególnych pracowników. Odpowiednie mechanizmy, pozwolą łatwo rozpowszechnić informacje o zmianach w dokumentach do wszystkich osób zainteresowanych.
Informacje na temat audytów również staną się bardziej przejrzyste. System pozwala planować audyty w wielu działach, oraz szczegółowo rejestrować ich wyniki.

Ingenes QM wspiera rejestrację dokumentacji takiej jak karty wyrobu niezgodnego, reklamacje i inne. Zyskujesz szersze spojrzenie na działalność działu lub całej firmy. Masz pełną kontrolę nad wdrażaniem działań korekcyjnych i korygujących oraz możliwość weryfikacji czy zaplanowane zadania zostały w pełni zrealizowane, a także, w jakim stopniu wpłynęło to poprawę jakości.

Moduł Kontrola Jakości ISO znacząco ułatwia wdrażanie zmian i weryfikację procedur, mających na celu poprawę jakości produkcji, usług lub obsługi klienta. Czytelne raporty pozwalają na znalezienie punktów do poprawy i wprowadzenie odpowiednich działań wraz z kontrolą ich wyników.

Co zyskujesz korzystając z modułu kontrola jakości ISO?

Możesz planować i ustalać harmonogramy audytów i wdrożeń nawet w wielu działach jednocześnie.

Posiadasz pełną dokumentację i zawsze możesz sprawdzić poprzednie wersje lub uwagi.

Czytelne raporty ułatwią Ci znalezienie punktów do poprawy i wprowadzenie działań korygujących.

Pozostałe moduły dedykowane

Dzięki platformie INGENES Studio możliwe jest szybkie i łatwe modelowanie aplikacji o dowolnym zastosowaniu. Na platformie INGENES Studio możesz zaprojektować dowolny moduł o potrzebnej w Twojej firmie funkcjonalności, a następnie wdrożyć go z pomocą konsultantów Ingenes lub samodzielnie. Przygotowanie nowego modułu przebiegnie dużo szybciej, koszty będą zdecydowanie niższe, a inwestycja będzie wiązała się z dużo mniejszym ryzykiem, niż przy standardowym custom software, ponieważ aplikacja tworzona będzie na bardzo dobrze przetestowanej platformie z wykorzystaniem gotowych komponentów, a nie w całości pisana od zera. W procesie tworzenia swojego modułu możesz uczestniczyć w dowolnym stopniu – zlecić całość konsultantom Ingenes lub… przygotować aplikację zupełnie samodzielnie (!). Nie musisz być informatykiem. Udostępnianie przez nas narzędzia są na tyle proste w obsłudze, że wystarczy odpowiednie przeszkolenie i nieco zapału.

INGENES Studio to platforma do samodzielnego tworzenia aplikacji bez konieczności programowania. Bogaty zestaw narzędzi dla Administratora to integralna część platformy, jest dostarczany wraz z kupowanymi modułami, istnieje również jako osobny produkt. Narzędzia są na tyle proste w obsłudze, że w rozwoju systemu mogą brać udział nawet pracownicy spoza działu IT. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za aplikacje po stronie naszych klientów zyskały dostęp do swobodnej modyfikacji działania już wdrożonych rozwiązań. Dostępne narzędzia pozwalają na edycję funkcjonujących procesów z możliwością przetestowania zmian przed wprowadzeniem ich na szerszą skalę. Można zmieniać i tworzyć dowolne ścieżki obiegu dokumentów, nowe dokumenty i obiekty, a nawet własne, w pełni funkcjonalne, proste, jak i bardzo rozbudowane aplikacje.

Moduły dedykowane