How Can We Help?

Uprawnienia do obiektu

< Cofnij

Uprawnienie do obiektu zapewnia dostęp do instancji obiektów ( konkretnych obiektów), które pasują do określonego kryterium. Poniższy obraz ilustruje kartę Uprawnienia obiektów w oknie dialogowym Uprawnienia do operacji na obiekcie określonego typu.