Uprawnienia do pól obiektów

< Cofnij

Uwaga!

Kiedy tworzony jest nowy obiekt (a nie jest jeszcze zapisywany), uprawnienia członków nie mają wpływu na stanach ukrytych  lub  wyłączonych z edycji pół. Jednak uprawnienia będą zwerfyikowane przy zapisywaniu.

„Member Permissions” dają dostęp do określonych pól obiektu obiektu. Następujące okno dialogowe jest wywoływane po dwukrotnym kliknięciu rekordu na liście uprawnień typów.

Na przykład użytkownicy mogą mieć dostęp do obiektów określonego typu ( Faktura koszt) i jednocześnie nie mają dostępu do kilku pół  Faktury Koszt. W innym przykładzie można odmówić dostępu do obiektów określonego typu i zezwolić na dostęp tylko do ścisłej listy jego pól. Możliwe jest nadanie dostępu do wielu pól za pomocą pojedynczego wpisu –  Members (nazwy pół  mogą być rozdzielone średnikami ). W aplikacjach WinForm i ASP.NET CheckedListBoxPropertyEditor upraszcza specyfikację wartości Members (nazwy pół mogą być wybierane z pola combo).

Możesz także określić warunki jakie muszą zostać spełnione aby konkretne uprawnienia były aktywne. Aby to zrobić kliknij na pole „Criteria”.