How Can We Help?

Uprawnienia do relacji One-to-Many, Many-to-Many

< Cofnij

System zabezpieczeń może automatycznie dostosować wymagane uprawnienia do relacji. To zachowanie jest opisane w temacie Uprawnienia dla obiektów powiązanych. Jednak w niektórych scenariuszach możesz skonfigurować uprawnienia dla obu stron powiązania ręcznie. Takie podejście opisano w temacie Jak ręcznie skonfigurować uprawnienia do skojarzonych kolekcji i właściwości referencyjnych.

.

Dalej >