How Can We Help?

Typy uprawnień

< Cofnij

Typy uprawnień (Type Permissions) określają dostęp do wszystkich obiektów określonego typu. Obraz poniżej ilustruje widok listy typów uprawnień.

Poniższe typy  uprawnień mogą  być  przyznawane  lub zabraniane

Operacja

Opis

Read

Obiekty z włączoną opcją  Read  można odczytywać . Aby obiekt był tylko do odczytu,  zezwól na operację Read i odmów operacji Write.

Write

W obiekcie można zapisywać zmiany.

Create

Można tworzyć nowe obiekty bieżącego typu. Pamiętaj, że przyznanie opcji Utwórz bez zapisu nie zezwala użytkownikowi na zapisywanie nowych obiektów.

Delete

Można usuwać obiekty.