How Can We Help?

Dostęp do obiektów powiązanych

< Cofnij

 

System zabezpieczeń inteligentnie przetwarza właściwości (pola) elementów powiązanych, takie jak AssignedTo i złożone właściwości referencyjne, takie jak AssignedTo.Name .  rozpatrywane są uprawnienia typu bieżącego typu, uprawnienia typu typu odniesienia i uprawnienia członków każdego członka (w ścieżce właściwości).
Na przykład, gdy wywoływana jest metoda SecuritySystem.IsGranted w celu określenia, czy bieżący użytkownik może zmodyfikować właściwość AssignedTo.Name,  system sprawdza :
– operację „Odczyt” dla bieżącego typu,
– operację „Odczyt” dla właściwości AssignedTo bieżący typ,
– operację „Odczyt” dla typu referencyjnego
– operację „Zapisz” dla właściwości Nazwa typu referencyjnego.

Wobec powyższego , operator powinien mieć uprawnienia  do wszystkich elementów  powyżej aby działanie mogło się wykonać.

.

Dalej >