Generowanie powiadomień i wiadomości

< Cofnij

Powiadomienia generowane okresowo

Konfiguracja powiadomień  generowanych  w określonych  odcinkach  czasu  np.   raz na tydzień  wymaga  ustawienia  dwóch elementów:

 • Zdefiniowanie notyfikacji zbiorczych
 • Konfiguracja i uruchomienie zadania  „wysyłanie powiadomień”

Definicja kryteriów powiadomień

Aby dodać nowe kryterium powiadomienia przejdź do opcji Notyfikacje -> Notyfikacje Zbiorcze w pasku nawigacyjnym i stwórz nowy obiekt.

 • (1) Nazwa Notyfikacji
 • (2) Data ostatniego wywołania
 • (3) Data następnego wywyołania – ustawiana automatycznie w zależności od zdefiniowanego Okresowego wywołania (4)
 • (4) Okresowe wywołanie – częstotliwość wywoływania notyfikacji.
 • (5) Object Type – Obiekt docelowy na którym są sprawdzane kryteria.
 • (6) Wiadomość – Jeżeli zaznaczone, dołącza wiadomość do notyfikacji.
 • (7) Dołącz linki dokumentów
 • (8) Raport – Jeżeli zaznaczone, dołącza raport do notyfikacji. (10)
 • (9) Temat – Temat notyfikacji
 • (10) Tutaj wybieramy jaki raport dołączyć do notyfikacji.
 • (11) Kryteria – Warunki jakie muszą być spełnione aby obiekt z obiektu docelowego został wysłany w notyfikacji.
 • (12) Treść Wiadomości – Wiadomość notyfikacji.
 • (13) Operatorzy – Lista operatorów do których zostanie wysłane powiadomienie.

Konfiguracja i uruchomienie zadania “wysyłanie powiadomień”

Powiadomienia skonfigurowane  w  „Notyfikacje zbiorcze”  wysyłane są  za pośrednictwem zadania „Wysyłanie powiadomień”. Należy  przejść do  konfiguracji   Edokument Server Workflow , zdefiniować  zadanie  i  ustawić   harmonogram  uruchamiania.  Więcej informacji o IED Serwer.

 

Call Now Button