Uprawnienia nawigacji

< Cofnij

Uwaga!

Uprawnienia do nawigacji mają wpływ tylko na widoczność elementów nawigacji. Nie przyznają ani nie odmawiają dostępu do obiektów biznesowych związanych z elementami nawigacyjnymi. Zamiast tego należy użyć uprawnień typu lub uprawnień obiektów.

W oprogramowaniu IED można zarządzać dostępem do niektórych elementów nawigacyjnych na nowej karcie Uprawnienia do nawigacji. Uprawnienia do nawigacji są częścią systemu bezpieczeństwa, który zapewnia dostęp do elementów Panelu Nawigacyjnego dla określonej roli. Możesz nadać lub odrzucić uprawnienia dla pojedynczego elementu nawigacyjnego lub dla całej grupy nawigacyjnej, jak pokazano na poniższym obrazku.

Uprawnienia elementów nawigacyjnych mają wyższy priorytet niż uprawnienia grupowe. Na przykład możesz odmówić dostępu do grupy elementów nawigacyjnych , ale przyznać dostęp do jednej z jej pozycji, ten element zostanie włączony w panelu nawigacyjnym. W ten sposób nie musisz wyłączać wszystkich pozostałych elementów nawigacyjnych w grupie.