Tarcza Antykryzysowa, czyli pakiet osłonowy dla biznesu

Do przedsiębiorców i pracowników, w związku trudną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, zostało rzucone koło ratunkowe. Okazuje się jednak, że wiele firm nie będzie mogło z niego skorzystać. Dla innych oferowana pomoc rządowa to kropla w morzu potrzeb. Czym jest Tarcza Antykryzysowa i jak będą wyglądały kolejne działania? Do kogo konkretnie jest ona skierowana? Jak uzyskać pomoc, aby nie okazał się konieczny zwrot pozyskanego wsparcia i nie narazić się na odpowiedzialność karną? Czy będzie kolejna Tarcza? Gdzie zwrócić się o pomoc?

Sytuacja związana z epidemią COVID-19 stanowi ogromne wyzwanie dla rządów państw. Kolejne kraje wprowadziły i wprowadzają obostrzenia, których mają spowolnić rozwój wirusa. Rezultatem tych działań jest przesunięcie na plan dalszy życia publicznego. Działają tylko takie organizacje, które są niezbędne dla potrzeb obywateli i zapewniania pewnej ciągłości procesów gospodarczych. Te radykalne, choć niezbędne czynności mają negatywny wpływ na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw, które mogą znaleźć się w kłopotach finansowych. W odpowiedzi na to polski rząd uchwalił serię ustaw wspierającą firmy i obywateli. Jest to część rozwiązania znanego jako Tarcza Antykryzysowa. Jest to pewnego rodzaju pakiet osłonowy dla biznesu. Dowiedz się więcej na jej temat.

Tarcza Antykryzysowa, czyli pakiet osłonowy dla biznesu Ingenes Data Studio modelowanie procesów biznesowych, elektroniczny obieg dokumentów, kontrola jakości ISO, rejestracja czasu pracy — wszystko, czego potrzebujesz oprócz Tarczy Antykryzysowej
Ingenes Data Studio modelowanie procesów biznesowych, elektroniczny obieg dokumentów, kontrola jakości ISO, rejestracja czasu pracy — wszystko, czego potrzebujesz oprócz Tarczy Antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa – co warto o niej wiedzieć?

Tarcza antykryzysowa to zestaw kilku ustaw przygotowanych przy współpracy resortu Rozwoju, Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Rodziny. Zawarte są w nich szczególne rozwiązania dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania, a także zwalczania koronawirusa i innych chorób zakaźnych prowadzących do trudnej społecznie oraz gospodarczo sytuacji.

Pakiet osłonowy dla biznesu opiera się na pięciu filarach. Obejmują one ochronę przed utratą miejsc pracy, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla służby zdrowia, a także dla przedsiębiorców i instytucji publicznych. Realizacja pakietu będzie możliwa dzięki zaangażowaniu między innymi Agencji Rozwoju Przemysłu, czy też Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tarcza antykryzysowa – jakie najważniejsze zmiany zostały w niej zawarte?

Mikroprzedsiębiorstwa i samozatrudnieni zwolnieni z płacenia ZUS

W Tarczy zawarto szereg procedur, które pomogą przetrwać organizacjom i ludziom w trudnym okresie, a także niecodziennej sytuacji. Bardzo ważnym elementem jest zwolnienie ze składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku czas karencji wynosi 3 miesiące (dokładnie za marzec, kwiecień i maj). W przyszłości może być przedłużony rozporządzeniem. Co więcej, dotyczy to pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających nie więcej niż 9 osób, założonych przed dniem 1 lutego 2020 roku. Studenci, od których w normalnej sytuacji nie odprowadza się składek, nie wliczają się do limitu osób, ale inni współpracownicy na umowę zlecenie już tak. Wniosek ZUS RDZ trzeba złożyć do maks. 30.06.2020 papierowo do skrzynki podawczej lub elektronicznie na ZUS PUE.

Pomocą objęte mają być również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Ich przychód musi być niższy niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia (15 681 zł). Zwolnienie obowiązuje zarówno osoby, które płacą składki w pełnej wysokości, jak i tych korzystających z preferencyjnego, małego ZUSu. Liczy się je od najniższej podstawy (np. 1354,64 duży ZUS bez chorobowego).

Składek emerytalno-rentowych KRUS za II kwartał 2020 roku nie zapłacą rolnicy.

Tarcza antykryzysowa – świadczenie postojowe

Obecna sytuacja znacząco dotknęła także osoby zatrudnione na umowach o dzieło, zlecenia, czy agencyjnej. Dlatego przewiduje się wypłacanie jednorazowego świadczenia postojowego w kwocie 2080 zł, które nie wlicza się do przychodu. [Aktualizacja Tarcza Antykryzysowa 2.0 – świadczenie będzie wypłacane przez 3 miesiące.]

Taką samą kwotę przewiduje się dla przedsiębiorcy jak przy “śmieciówkach”. Firma musi jednak wykazać spadek przychodu o min. 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego niż wnioskowany oraz nie może przekroczyć limitu wpływów zgodnie z ustawą o PIT (15 595,74 zł wg dokumentów, a nie realnego wpływu). W praktyce oznacza to osoby prowadzące jednoosobową działalność lub zatrudniające maksymalnie 1-2 osoby. Dodatkowym warunkiem jest brak tytułu do ubezpieczenia społecznego z innego źródła np. pracy na etat. Ci, którzy rozliczają się bez VATu na karcie podatkowej, dostaną już tylko 1300 zł jednorazowo.

Formularz o świadczenie postojowe trzeba złożyć do 3 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii na wniosku ZUS RSP-D, do skrzynki podawczej w urzędzie lub na ZUS PUE.

Tarcza antykryzysowa – zniesienie opłaty prolongacyjnej

Inne proponowane działania dotyczą na przykład zniesienia opłaty prolongacyjnej przy rozkładaniu na raty lub odraczaniu należności skarbowych, a także składkowych (ZUS).

Ponadto, darowizny przekazane na walkę z epidemią do konkretnych instytucji można odliczyć od dochodu. Do końca kwietnia jest to 200% wartości, w maju 150%, a do końca września 100%.

Pomoc sklepom i najemcom w galeriach handlowych

Szczególna pomoc należy się także najemcom lokali w galeriach handlowych. Dlatego czynsze takich firm obniżono o 90 procent, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania.

Co więcej, sklepy mają możliwość przyjmowania towaru i rozładowywania go, a także wykładania na półki w niedziele, które objęte są zakazem handlu.

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla obcokrajowców

Polski rząd zdaje sobie sprawę także z tego, że w niezwykle trudnej sytuacji znaleźli się obcokrajowcy przebywający w Polsce. W konsekwencji uchwalone przepisy dotyczą przedłużenia legalnego pobytu, a także zezwoleń na pracę przedstawicieli innych narodów.

Tarcza Antykryzysowa, czyli pakiet osłonowy dla biznesu Ingenes Data Studio CRM system CRM, obieg dokumentów, rejestrator czasu pracy
Ingenes Data Studio CRM system CRM, obieg dokumentów, rejestrator czasu pracy

Jakie jeszcze rozwiązania zawiera tarcza antykryzysowa?

Tarcza antykryzysowa uwzględnia także wiele innych regulacji. Warto wymienić między innymi zapis dotyczący ochrony konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen, a także stosowania nieuczciwych praktyk.

Ponadto, przewiduje się stosowanie procedury związanej ze zwalnianiem z naliczenia kar umownych za opóźnienia przy realizacji przetargów będące wynikiem panującej epidemii. Co więcej, zamierza się wprowadzić przedłużenie bankowych kredytów obrotowych na podstawie danych finansowych na koniec 2019 roku.
Termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu i marcu 2020 przesunięto do 01.06.2020 r.
Tarcza Antykryzysowa ma obowiązywać od początku kwietnia bieżącego roku.

Kto nie skorzysta z Tarczy Antykryzysowej?

Firmy, które już wcześniej borykały się z problemami finansowymi, w wielu przypadkach nie mogą zawnioskować o pomoc z Tarczy. Jednym z warunków jej uzyskania jest niezaleganie ze składkami ZUS i podatkami do końca 3. kwartału poprzedniego roku, przy dofinansowaniach do pensji. To w praktyce eliminuje np. firmy, które są w trakcie restrukturyzacji lub wcześniej były niewypłacalne.

Tarcza Antykryzysowa 1.0 i 2.0

Tarcza Antykryzysowa 1.0 była skierowana raczej do jednoosobowych działalności gospodarczych i mikrofirm. Sugerują to obostrzenia i limity np. przychodu, ale także niska kwota pożyczki do 5 tys., którą można umorzyć przy zachowaniu poziomu zatrudnienia. Dla porównania miesięczny koszt utrzymania etatu przy minimalnej pensji to 3 132,48 zł. Duże przedsiębiorstwa nie otrzymały praktycznie żadnego wsparcia.

Tarcza Antykryzysowa 2.0 rozszerzyła zwolnienia z ZUSu dla firm zatrudniających do 49 osób w 50%, ale pod warunkiem utrzymania zatrudnienia. Wydłużono też okresy zasiłków np. postojowego do 3 m-cy, opiekuńczego (zarówno ZUS jak i KRUS) oraz niektórych uprawnień (prawo jazdy, szkoleń okresowych, badań lekarskich dla kierowców).

Jesteś zainteresowany oprogramowaniem dla firm? Skontaktuj się z nami.

Kontakt