How Can We Help?

Konfiguracja akcji

< Cofnij

W Ingenes E-Dokument akcje są przedstawiane jako przyciski na pasku narzędziowym. Za pomocą Model-Edytora administrator może zmieniać:

  • Warunki widoczności przycisku na pasku narzędziowym
  • Aktywacje i deaktywacje przycisku – akcja nieaktywna jest widoczna na pasku narzędziowym ale wyszarzona.
  • Walidacje dla akcji – definicja warunków jakie muszą być spełnione aby wykonać akcję.
  • Szczegółowe ustawienia

 

 

Przegląd akcji w model edytorze
Ustawienie widoczności akcji na pasku
Ustawienie walidacji dla akcji
Typy reguł walidacyjnych
Przykłady reguł walidacyjnych
     Duplikaty Faktur
     Walidacja z wykorzystaniem sumowania subelementów
Sprawdzanie reguł walidacyjnych

Dalej >