How Can We Help?

Ustawienie widoczności akcji na pasku

< Cofnij

Istnieje możliwość ustawienia widoczności akcji, znaczy to że możemy zdefiniować kiedy przycisk ma być widoczny na pasku, a kiedy ma być niewidoczny. Aby to wykonać musimy stworzyć odpowiednią regułę wyglądu (AppearanceRules). Regułę wyglądu tworzymy w kontekście konkretnego typu obiektu np. Faktury, Zapotrzebowania itp. Więc w model edytorze należy odszukać definicje obiektu dla którego chcemy stworzyć

Na przykład dla obiektu FakturaZakupu będzie to: BOModel->Ingenes.ExpressApp.FakturaZakupu.BusinessObjects->FakturaZakupu->AppearanceRules.

Teraz wypełnij formularz:


  • (1) TargetItems – wprowadź nazwę akcji której reguła ma dotyczyć, jeżeli chcesz aby reguła dotyczyła więcej niż jednej akcji możesz wprowadzić więcej nazw akcji oddzielając je średnikami.
  • (2) ID – wprowadź nazwę reguły , pamiętaj aby nazwa reguły sugerowała jej działanie.
  • (3) Visibility – ustaw na Hide aby  ukryć lub Show aby pokazać akcję
  • (4) AppearanceItemType – ustaw Action, aby zaznaczyć, że reguła dotyczy akcji.
  • (5) Criteria – ustal warunki jakie muszą zostać spełnione aby reguła zadziałała.

Wskazówka

W przykładzie przestawionym poniżej jeżeli Komentarz do Decyzji jest niewypełniony, przycisk akcji nie będzie widoczny na pasku narzędzi.