How Can We Help?

Typy reguł walidacyjnych

< Cofnij

 

Typ reguły walidacyjnej

Opis

RuleCombinationOfPropertiesIsUnique (RuleCombinationOfPropertiesIsUniqueAttribute)

Wymaga, aby połączenie określonych wartości właściwości było unikalne.

RuleCriteria (RuleCriteriaAttribute)

Wymaga, aby konkretny obiekt ( Faktura, zapotrzebowanie , wniosek urlopowy itd.)  spełniał  określone  kryteria.

RuleFromBoolProperty (RuleFromBoolPropertyAttribute)

Wymaga  aby wartość logiczna wskazanego pola na obiekcie  była  ustawiona na  True.

RuleIsReferenced (RuleIsReferencedAttribute)

Reguła sprawdza czy  dla danego obiektu docelowego są podłączone inne obiekty.   Np.  przed  usunięciem obiektu docelowego  reguła może sprawdzić  istnieje obiekt powiązany.  

RuleObjectExists (RuleObjectExistsAttribute)

Reguła sprawdza  czy  dany obiekt  istnieje w bazie systemu. 

RuleRange (RuleRangeAttribute)

Sprawdza  czy  konkretne pole  mieści się  w podanym  zakresie wartości.

RuleRegularExpression (RuleRegularExpressionAttribute)

Sprawdza tekst w poszukiwaniu  frazy  pasującej do  wyrażenia  regularnego.

Wyrażenia regularne są  używane  do  sprawdzania np. czy  w tekście umieszony został  adres mailowy , strona www , numer zamówienia  pasujący do wzorca   itd.

RuleRequiredField (RuleRequiredFieldAttribute)

Wymaga aby  pole posiadało wartość

RuleStringComparison (RuleStringComparisonAttribute)

Sprawdza  czy  wartość pola typu  string  spełnia  szczególne  warunki.

RuleValueComparison (RuleValueComparisonAttribute)

Porównuje wartość pola do  zadanej  wielkości  używając operatorów :  równy,  większy , mniejszy   itd.

RuleUniqueValue (RuleUniqueValueAttribute)

Wymaga aby wartość  pola była unikalna.