How Can We Help?

Filtrowanie Danych

< Cofnij

Filtrowanie  danych w oprogramowaniu Ingenes EDokument jest wykorzystywane w wielu miejscach. Np. użytkownik będzie chciał przefiltrować listę faktur kosztowych, system bezpieczeństwa aplikacji może zabronić wyświetlania określonych obiektów. Warunki filtrowania danych (Kryteria) wykorzystuje się w walidacji obiektów. Wysyłanie powiadomień do użytkowników również wykorzystuje warunki filtrowania.

Do tworzenia warunków używany jest w różnych miejscach systemu kreator filtra który wygląda następująco:

Dalej >