How Can We Help?

Podstawowe funkcje kryteriów Operatory

< Cofnij

Funkcje kryteriów Operatory są częścią języka kryteriów. W wyrażeniu filtrującym po nazwie operatora funkcji kryteriów powinny znajdować się nawiasy zawierające wewnątrz  argumenty funkcji lub puste nawiasy, jeśli nie pobierają argumentów.

Przykład :[Zadanie.PlanowanaData] = LocalDateTimeToday ()

Operator                        

Description

Examples

CurrentUserId()

Zwraca identyfikator aktualnie zalogowanego użytkownika  ( operatora).

Typ zwracanej wartości  SecuritySystem.CurrentUserId .

User.Oid = CurrentUserId()

IsCurrentUserInRole

(roleName)

Sprawdza , czy aktualnie zalogowany użytkownik ma  przypisaną  określoną  rolę.

Zwraca  True  lub  False

IsCurrentUserInRole(’Admin’)

IsNewObject(obj)

Sprawdza czy obiekt jest  nowo utworzonym obiektem  i  nie został jeszcze zapisany do bazy danych.

Można używać  tego operatora tylko  on client-side.   Operator nie może być  używany  w filtrach  w systemie bezpieczeństwa.

IsNewObject(This)IsNewObject(Manager)

Lista Operatorów

Szczegółowa lista wszystkich operatorów znajduje się  w dokumentacji  Devexpress  https://documentation.devexpress.com/CoreLibraries/DevExpress.Data.Filtering.FunctionOperatorType.enum

Wskazówki na temat operatorów funckji DateTime

Parametry DateTime nie obsługują operacji dodawania i odejmowania. Następujące wyrażenie jest niepoprawne:
[Zadanie.DataPlanowana]> (LocalDateTimeToday () – 3) AND [Zadanie.DataPlanowana] <(LocalDateTimeToday () + 3)
Aby dodać lub odjąć wartości parametrów DateTime, użyj funkcji , takich jak AddDays i AddYears. Na przykład, jest to właściwy sposób napisania poprzedniego kryterium:
[Zadanie.DataPlanowana]> ADDDAYS (LocalDateTimeToday (), -3) AND [Zadanie.DataPlanowana] <ADDDAYS (LocalDateTimeToday (), 3)