How Can We Help?

Funkcje specjalne wywoływane w kryteriach filtrowania

< Cofnij

Oprogramowanie IED udostępnia różne podejścia do filtrowania widoków list: na poziomie źródła danych, poprzez Model-Edytor i specjalne metody filtrowania widoków listy odnośników do pól obiektów.  W każdym podejściu może być konieczne ustawienie zmiennych statycznych jako wartości kryteriów filtrów. Na przykład filtr „Zadanie.DataRrealizacji” musi być ustawiony na bieżącą datę .  Wymaga  to zmiennej CurrentDate. Operatory kryteriów  funkcji zwracają konkretną wartość (np. Bieżącą datę lub bieżącego użytkownika). W tym temacie opisano Operatorzy kryteriów filtrujących, przedstawiono sposób korzystania z nich podczas filtrowania.  Lista operatorów może być  większa  w konkretnych implementacjach oprogramowania IED dla poszczególnych klientów.