How Can We Help?

Sprawdzanie reguł walidacyjnych

< Cofnij

 

Aby sprawdzić  reguły walidacyjne  w różnych kontekstach  przejdź do  formularza obiektu docelowego i wywołaj  Walidację we wszystkich kontekstach.

Wynik sprawdzenia przedstawia okno:

Na formularzu ,  informacja  o złamaniu  reguły  walidacyjnej  przedstawiana jest następująco:

Po najechaniu kursorem myszy  na pole krzyżyka w czerwonym kółku  otrzymamy  szczegółowe informacje dotyczące złamanej reguły.