Jak zmobilizować kontrahentów do terminowych płatności? cz.1

Sposobów, jak zmobilizować kontrahentów do terminowych płatności, jest wiele, o różnym stopniu skuteczności. Jest to o tyle ważne, że zapewnia stabilność finansową przedsiębiorstwa.

jak zmobilizować kontrahentów do terminowych płatności

Ponad 80% przedsiębiorstw nie otrzymuje w terminie pieniędzy od swoich kontrahentów. W ciągi ostatnich 5 lat zadłużenie firm wzrosło o 3,2mld PLN. Ponad 3/4 zadłużonych firm to firmy jednoosobowe.

W pierwszej połowie 2019 roku opublikowano informacje o 577 niewypłacalnych firmach. Najgorzej wypada tutaj sektor przemysłowy, a tuż za nim usługowy. Handel hurtowy znajduje się na trzecim miejscu.

Można tylko się domyślać, jak będzie to wyglądało po analizie danych z roku 2020. Ograniczenia związane z Covid-19 bardzo negatywnie wpłynęły na gospodarkę, a ich skutki jeszcze długo będą mieć wpływ na stabilność ekonomiczną wielu przedsiębiorstw.
Rosnące zadłużenie często wynika z faktu, że sami dłużnicy mają problem ze ściągnięciem płatności. Tak zatamowany przepływ gotówki w całym łańcuchu zobowiązań, powoduje zahamowanie inwestycji. Rząd postanowił przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku. Wprowadzone na początku 2020 zmiany w ustawie mają zmobilizować firmy do terminowych płatności i  zniechęcić do wydłużonych terminów zapłaty.

Termin płatności ma wynosić do 30 dni od doręczenia faktury w przypadku dłużnika publicznego i do 60 dni, jeśli wierzycielem jest MSP. Nastąpi również zmiana w podatkach PIT i CIT. Brak zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu da wierzycielowi możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności. Kwota zostanie niejako „przeniesiona” na dłużnika, któremu o kwotę, której nie zapłacił, wzrośnie podstawa opodatkowania. Wzmocniona zostanie również rola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który będzie mógł interweniować w określonych przypadkach. 

 

Jak zmobilizować kontrahentów do terminowych płatności? Czy oprogramowanie INGENES może pomóc?

Na pewno nie zastąpi tutaj działań opartych o inteligencję i znajomość zagrożeń przez kadrę zarządzającą i pracowników, jednak może dać jaśniejszy pogląd na sytuację przedsiębiorstwa i statusy dokumentów, zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu. Ponadto pozwoli zwizualizować dane w formie wykresów oraz usprawnić proces windykacji.

Biała lista

Ministerstwo Finansów od 1 września 2019 uruchamia nową bazę podatników, dzięki której przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić, czy ich potencjalni kontrahenci nie mają zaległości podatkowych. Lista ma zawrzeć w sobie wszystkie dotychczasowe rejestry. Na liście znajdą się podmioty zarejestrowane jak i niezarejestrowane, wykreślone i przywrócone do rejestru. Nie znajdą się przedsiębiorcy, rozliczający się przy pomocy prywatnych kont. Będzie ona aktualizowana raz na dobę, a podmiot zweryfikujesz na dowolny dzień 5 lat wstecz.

INGENES uruchomiło w związku z tym dodatkowe funkcje w systemie digitalizacji procesów dla firm, umożliwiające weryfikację podmiotów na Białej liście. Funkcja dostępna jest w modułach takich jak m.in. Obieg dokumentów, Zarządzanie Projektami, CRM.

Raportowanie, czyli jak zmobilizować kontrahentów do terminowych płatności

Raporty tworzone na koniec miesiąca są dostarczane za rzadko i zbyt późno. Ich przygotowanie mocno angażuje pracowników. Przeniesienie tej pracy na system zmniejsza ryzyko powstałych błędów i oszczędza czas. Wszystkie zestawienia są zawsze dostępne, przejrzyste (np. interaktywna tabela przestawna) i aktualizowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można reagować szybciej. Warunkiem dobrego raportu jest spójność danych. W systemie można osiągnąć to m.in. przez słowniki i podpowiedzi. Moduł raportowania zbiera informacje z różnych źródeł, dzięki czemu w jednym miejscu porównywać można wartości historyczne z obecnymi oraz planować można wpływy i wydatki. 

Jak zmobilizować kontrahentów do terminowych płatności — windykacja

  • Pierwsza kwestia to dostarczalność faktur. E-faktury docierają zdecydowanie szybciej, a wysyłka obecnie nie wymaga pozyskiwania zgód. System INGENES pobiera faktury wygenerowane w ERP, pomaga kontrolować szybką i masową wysyłkę dokumentów i automatycznie podpina potwierdzenia ich dostarczenia/odbioru, oraz zapewnia integralności treści i spełnienie innych wymogów prawnych. Nowym tematem jest PEF, o którym możesz przeczytać w kolejnym artykule. 
  • Druga rzecz to wysyłka upomnień i wezwań do zapłaty. Mogą być one również wysyłane automatycznie z uwzględnieniem różnych algorytmów windykacji w stosunku do różnych grup kontrahentów. Informacje o zaległych płatnościach mogą być widoczne również dla handlowców w module CRM.

Kontrola własnych zaległych płatności

Poza raportami wskazującymi wysokość kosztów/planowanych płatności na osi czasu system umożliwia kontrolę Umów oraz digitalizację obiegu faktur zakupowych — przyspieszanie wprowadzania i weryfikację zasadności, kontrolę drożności ścieżek wraz z alertami o dokumentach przetrzymanych i zbliżających się terminach płatności wraz z integracją z systemem FK. Dostępne jest tworzenie przelewów z poziomu podglądu faktury oraz akceptacja paczek przelewów.

źródła:

  • Polski Instytut Ekonomiczny
  • Euler Hermes
  • Forbes
  • Money

Jesteś zainteresowany oprogramowaniem dla firm? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Dodaj komentarz