Fundusze na inwestycje IT i słów kilka o budżetowaniu

Od kilku lat firmy coraz chętniej wygospodarowują fundusze na inwestycje IT. W roku 2018 polscy przedsiębiorcy wydali na technologie 12 mld USD. O 900 mln USD (7,4 %) więcej niż w roku poprzednim. Ceny usług IT spadają. Coraz bardziej popularne stają się narzędzia, które zastępują zewnętrznych dostawców. UOKiK narzucił stosowanie w branży finansowej certyfikowanych rozwiązań WORM (nośników trwałych). Według Jarosława Smulskiego z IDC wciąż „Mamy do czynienia z niskim poziomem zrozumienia wirtualizacji sieci – niewiele projektów IT napędzanych jest sieciami SDN”

Fundusze na inwestycje IT i słów kilka o budżetowaniu

„Świat nie czeka i nam odjeżdża. Możemy powiedzieć, że nie potrzebujemy cyfryzacji, lecz w pewnym momencie różnice w rozwoju mogą być tak duże, że nie będziemy w stanie uczestniczyć w nowoczesnej, globalnej gospodarce, bo nie będziemy potrafili porozumieć się z liderami.” mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes Virgin Mobile Polska (G.P.O.)

Fundusze na inwestycje IT — badania i rozwój

Inwestycje przedsiębiorstw w działalność B+R skoczyły o ponad 50 proc. – wynika z rankingu innowacji „Rzeczpospolitej”. W czołówce Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, który na inwestycje przeznaczył 43% przychodów oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów 26% przychodów przeznaczonych na  działalność innowacyjną. 89,1 proc. badanych firm innowacyjną działalność w 2015 r. finansowało ze środków własnych.

Według badań GUS, w pierwszym półroczu firmy wydały o 20% więcej, w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Wydatkom sprzyjają ulgi na B+R oraz liczne dotacje. 

„Niestety Prawdą jest, że w sektorze MŚP pod względem cyfrowej transformacji jesteśmy w ogonie Europy. Korzystanie z cyfrowych rozwiązań – takich jak analiza danych, na których można budować bardziej rozwinięte systemy lojalnościowe czy sprzedażowe – to podstawowe innowacje, z których w Polsce korzysta zaledwie 10% małych i średnich firm.” – mówi Adam Marciniak, wiceprezes PKO BP

Wyścig o klienta wciąż trwa. Warto być na bieżąco i wykorzystywać nowe trendy i technologie, by być o krok przed konkurencją. Przykładem jest zastosowanie w sieci Żabka innowacyjnego rozwiązania — inteligentnych półek opatrzonych panelami LED, dzięki którym można zmieniać ceny produktów (np. takich, których termin przydatności jest bliski) od razu w całej sieci. Firmy różnej wielkości podejmują współpracę z placówkami naukowymi, z którymi wspólnie tworzą różnego typu innowacje, związane z różnymi procesami przedsiębiorstwa.

Dotacje unijne

Dotacje Unijne w tym Dotacje na Innowacje, uwzględniają różnego typu inwestycje i obejmują również informatyczne systemy wspomagające, projektowane przez INGENES oraz systemy ERP. Niedawno otwarto kolejny nabór do SOI https://siecotwartychinnowacji.pl. Między innymi właśnie w tym Działaniu kwalifikuje się oprogramowanie. Jest szansa, aby uzyskać 70% dofinansowania i to już do projektów rzędu 100 000 PLN. Może warto być krok przed konkurencją?

Dofinansowanie można uzyskać dla projektów prowadzących do poprawy efektywności przedsiębiorstwa, projektów dotyczących stworzenie nowego produktu lub usługi itp.

Ulga technologiczna

Ulga technologiczna pozwala na obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wydatkiem na nabycie nowej technologii (np. oprogramowania), która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalenie wyrobów lub usług. Dotyczy technologii, która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, na co wymagane jest stosowne poświadczenie, wydane przez niezależną jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615). Ulgę 50% można wykorzystać w roku poniesienia kosztów lub kolejnym.

Dotacje na stworzenie miejsca pracy

Tego typu dotacje to bardzo dobra opcja jeżeli chcemy zwiększyć zatrudnienie. Obniżą koszty zakupu oprogramowania (również mebli, sprzętu etc.). Wniosek składa się w Urzędzie Pracy lub PFRON. Czas na rozpatrzenie to 30 dni. Zatrudniane są osoby skierowane przez Urząd, jednak jest możliwość ich wskazania (imiennie) po uzyskaniu dotacji. Pełne zatrudnienie pracownika musi trwać min 24 m-ce. Można w ten sposób uzyskać 24-81 tys PLN. Przy czym istotna jest sytuacja ekonomiczna firmy oraz (warunek konieczny). Brak rozwiązywanych umów o pracę z pracownikami przez ostatnie pół roku.

Leasing to też fundusze na inwestycje IT nie do pogardzenia

Są 2 opcje podstawowe leasingu: operacyjny (gdzie przedmiot leasingu należy do leasingodawcy) i finansowy (gdzie należy on do leasingobiorcy). W operacyjnym do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorcy należą raty leasingowe i wszystkie opłaty. Przy finansowym w koszty uzyskania przychodu można wrzucić tylko część odsetkową rat oraz amortyzację (to leasingobiorca ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych).  Dostępny jest również „leasing zwrotny”czyli odsprzedaniu firmie leasingowej własnego dobra i korzystaniu z niego na podstawie umowy leasingu. Można postarać się o leasing tradycyjny (w przypadku gdy planowany jest zakup również sprzętu komputerowego). Jak również tylko na oprogramowanie (które ma wartość niematerialną i prawną). Procedura zakupu jest identyczna. Jednak tym drugim przypadku w umowie warto określić warunki korzystania z praw autorskich do leasingowanego systemu. Jak również uwzględnić aktualizację oprogramowania (do rozliczenia w określonych sytuacjach)

Zdecydowanie łatwiej i szybciej jest uzyskać leasing niż kredyt. Przedmiot, jak wspomniano wyżej, możemy wrzucić w koszty i obniżyć wysokość podatku dochodowego. Warunki leasingu ustalane są indywidualnie. Dla przykładu: inwestycja rzędu 100 tys. PLN, leasing na 36 m-cy, 5% wpłata początkowa, 3% oprocentowanie, 1% wartość końcowa. Dzięki leasingowi Twoja firma może pozwolić sobie na bardziej nowoczesne rozwiązanie, w tym również bardzo rozbudowane wdrożenie platformy INGENES. Optymalizując procesy z pomocą INGENES, zwiększysz wydajność. Polepszysz ergonomię pracy. Oraz uzyskasz wiele nowych możliwości w różnych działach, co przełoży się na wyższe obroty i zwiększenie lojalności kontrahentów.

Czasem trudno jest znaleźć firmę udzielającą leasingu na inwestycje w IT. Konsultanci INGENES pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Oferta firmy jest kompleksowa, od pozyskiwania środków, poprzez analizę, aż do wdrożenia i obsługi serwisowej.

Podsumowanie – fundusze na inwestycje IT

Według Ewy Zborowskiej z IDC „Rynek oprogramowania jako usługi jest w dużym stopniu zdominowany. Dzieje się to przez rozwiązania z obszaru zarządzania projektami i komunikacji. Ale szybko rozwija się segment CRM, wsparcia sprzedaży i marketingu”.

System INGENES jest to uniwersalne rozwiązanie, dostępne również dla średnich i mniejszych firm, podlegające łatwej integracji i uzupełniające systemy ERP, dzięki czemu pozwala ono obsługiwać wszystkie procesy funkcjonujące w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Łączenie obydwu rozwiązań pozwala osiągnąć efekt synergii. System obsługuje zarządzanie projektami, również w zakresie projektów inwestycyjnych, delegowanie zadań, budżetowanie, obsługę korespondencji i inne.

źródła:
  • ITWIZ
  • Rzeczpospolita

Jesteś zainteresowany oprogramowaniem dla firm? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Dodaj komentarz