Dostępne klucze w pliku konfiguracyjnym

< Cofnij

W związku z ciągłym rozszerzaniem funkcjonalności w aplikacji INGENES w pliku konfiguracyjnym aplikacji pojawiają się nowe- pomocne klucze, które warto zapamiętać i w razie potrzeby używać. Oto kilka z nich:

 

<add key=”Administrator” value=””/&qt;

Klucz Administrator wykorzystywany jest głównie do automatycznego podnoszenia bazy danych. Bez tego klucza nie uda się zaktualizować automatycznie bazy danych. Klucz może przyjąć wartość TRUE lub FALSE.

UWAGA!!! Na końcówkach należy wartość tego klucza ustawić na FALSE! lub całkowicie usunąć klucz z pliku

<add key=”INGENES_NewVersionServer” value=””/&qt;

Klucz INGENES_NewVersionServer wykorzystywany jest do podnoszenia aplikacji WinForms. Wartością tego klucza powinna być ścieżka do folder udostępnionego ( w którym znajduje się najnowsza aplikacja- BEZ ZBĘDNYCH PLIKÓW ), do którego użytkownicy maja prawa odczytu.
Bez tego klucza, aplikacja WinFroms nie będzie wstanie uruchomić aktualizatora.

<add key=”KonfiguracjaPolaczenLocation” value=””/&qt;

Klucz KonfiguracjaPolaczenLocation służy do określania położenia pliku KonfiguracjaPolaczen, w którym przechowywane są zaszyfrowane połączenia do bazy. Klucz może przyjąć wartość:

 
CurrentUserApplicationDataFolder – co oznacza zapisywanie pliku w folderze użytkownika,
ApplicationFolder – co oznacza zapisywanie pliku w folderze aplikacji.
W przypadku gdy klucz nie znajdzie się w pliku konfiguracyjnym aplikacji, plik KonfiguracjaPolaczen będzie umieszczany w folderze użytkownika.

<add key=”INGENES_DiagnosticLog” value=”” /&qt;

Klucz INGENES_DiagnosicLog służy do włączania lub wyłączania logów związanych z długością wykonywania metody. Klucz może przyjmować wartości On lub Off. Nie ma potrzeby umieszczania tego klucza w pliku konfiguracyjnym. Jest to pomocniczy klucz dla programistów, który ułatwia mierzenie czasu wykonywania metody.

Samo ustawienie klucza na “On” nie powoduje nic. Programista powinien również umieścić swoją metodę jako parametr metody statycznej ZmierzCzas

Metoda znajduje się w statycznej klasie Tools ( Ingenes.ExpressApp.Modules.BaseModule.Tools.ZmierzCzas )
public static void ZmierzCzas(Session session, Action metoda, string nazwaMetody, object obj, ITransition transition, string info, bool pomiar = false)

<add key=”CurrentLanguage” value=”” /&qt;

Klucz CurrentLanguage, który jest obsługiwany jedynie w aplikacji WinForms służy do określania aktualnego jęzka aplikacji. Klucz zakłada się automatycznie w momencie wyboru języka na oknie logowania. Niezbędny do prawidłowego tłumaczenia okna z wyborem bazy danych.

Dalej >

Call Now Button