How Can We Help?

Automatyczna aktualizacja aplikacji

< Cofnij

Jak wiemy aplikacja oparta na nowym CORE nie może mieć ustawionego
parametru CheckCompatibilityType na ModuleInfo
. Tak więc standardowy mechanizm
aktualizacji aplikacji nie działa.

 

Powstał więc nowy mechanizm aktualizacji aplikacji WinForms.

W celu przeprowadzenia aktualizacji należy w pliku konfiguracyjnym aplikacji dodać klucz INGENES_NewVersionServer, ktorego wartość to scieżka do folderu udostępnionego ( w ścieżce tej musi znaleźć się najaktualniejsza aplikacja – bez zbędnych plików ).

<add key=”INGENES_NewVersionServer” value=”ścieżka folderu udostępnionego”/>

Istnieje również możliwość podania dodatkowego klucza ( na moment obecny tylko dla wersji rozwojowej ):

<add key=”INGENES_UpdateMode” value=”Full/HotRefresh”/>

gdzie:

Full– powoduje, że zawartość aplikacji na końcówce zostaje usunięta a następnie przekopiowana z
serwera,

HotRefresh– która powoduje, że przekopiowane zostaną jedynie moduły zawarte w pliku konfiguracyjnym
w kluczu Modules.


 

W folderze udostępnionym z najnowszą wersją aplikacji należy umieścić również dwa pliki
potrzebne do uruchomienia aktualizatora:
DevExpress.ExpressApp.Updater.exe,
DevExpress.ExpressApp.Updater.exe.config

Te dwa pliki należy pobrać z FTP ( najaktualniejsza wersja DevExpress to 19.1.4, dla
kolejnych wersji będą tworzone nowe foldery):

FTP\\Wymiana\\DevExpress\\Tools\\19.1.4\\ApplicationUpdater.zip

 

W przypadku gdy wersja pliku exe na końcówce jest mniejsza od wersji pliku exe w folderze
udostępnionym uruchamia się mechanizm aktualizacji z pominięciem klucza
INGENES_UpdateMode ( Uruchamia Full update ).

W przypadku gdy wersja pliku exe na końcówce jest równa wersji pliku exe w folderze
udostępnionym lecz lista modułów jest różna lub wersja modułów na końcówce jest mniejsza
niż w folderze udostępnionym aktualizacja uruchamia się z uwzględnieniem klucza
INGENES_UpdateMode.

UWAGA!

W pliku konfiguracyjnym należy usunąć klucz Administrator oraz klucz NewVersionServer.
Należy pamiętać, że wszystkie pliki umieszczone w folderze udostępnionym zostaną przekopiowane
do folderu z aplikacją na końcówce.

Informacje dla programistów:

Metoda sprawdzająca wersje plików exe została umieszczona w module BaseModuleWin w zdarzeniu CustomCheckCompatibility

Nie wymaga się od programisty żadnej modyfikacji w kodzie aplikacji WinForms.

Dalej >