Automatyczna aktualizacja aplikacji

< Cofnij

Jak wiemy aplikacja oparta na nowym CORE nie może mieć ustawionego parametru CheckCompatibilityType na ModuleInfo. Tak więc standardowy mechanizm aktualizacji aplikacji nie działa.

 

Powstał więc nowy mechanizm aktualizacji aplikacji WinForms.

W celu przeprowadzenia aktualizacji należy w pliku konfiguracyjnym aplikacji dodać klucz INGENES_NewVersionServer, ktorego wartość to scieżka do folderu udostępnionego ( w ścieżce tej musi znaleźć się najaktualniejsza aplikacja – bez zbędnych plików ).

<add key=”INGENES_NewVersionServer” value=”ścieżka folderu udostępnionego”/>

 

W folderze udostępnionym z najnowszą wersją aplikacji należy umieścić również dwa pliki potrzebne do uruchomienia aktualizatora:
DevExpress.ExpressApp.Updater.exe,
DevExpress.ExpressApp.Updater.exe.config

Te dwa pliki należy pobrać z FTP ( najaktualniejsza wersja DevExpress to 19.1.4, dla kolejnych wersji będą tworzone nowe foldery):

FTP\\Wymiana\\DevExpress\\Tools\\19.1.4\\ApplicationUpdater.zip

 

W przypadku gdy wersja pliku exe na końcówce jest mniejsza od wersji pliku exe w folderze udostępnionym uruchamia się mechanizm aktualizacji.

UWAGA!

W pliku konfiguracyjnym należy usunąć klucz Administrator oraz klucz NewVersionServer.
Należy pamiętać, że wszystkie pliki umieszczone w folderze udostępnionym zostaną przekopiowane do folderu z aplikacją na końcówce.

Informacje dla programistów:

Metoda sprawdzająca wersje plików exe została umieszczona w module BaseModuleWin w zdarzeniu CustomCheckCompatibility

Nie wymaga się od programisty żadnej modyfikacji w kodzie aplikacji WinForms.

Dalej >

Call Now Button