How Can We Help?

Filtrowanie dokumentów po dacie

< Cofnij

Do aplikacji został dodany mechanizm filtrowanie dokumentów po dacie.

W celu umożliwienia filtrowania, w pierwszym kroku programista powinien umieścić atrybut w klasie, która będzie filtrowana.

[IngenesDateRange(„”)]
jako parametr tego atrybutu należy przekazać nazwę właściwości typu DateTime!

Domyślnie wszystkie klasy dziedziczące po IEDBaseObject będą posiadały ten atrybut z parametrem DataUtworzenia. Również klasa Zadanie posiada ten atrybut ( także z parametrem DataUtworzenia )

 

 

Użytkownik, który ma dostęp do edycji modelu aplikacji może zobaczyć po jakiej właściwości będą filtrowane dokumenty.

 

 

Użytkownik ma możliwość zdecydowania czy takie filtrowanie ma być włączone na poszczególnych listach. Reguluje to właściwością DateRange ( True/False ).

Ma również możliwość zdefiniowania kryteriów dla filtrowania poprzez edycje właściwości DateRangePropertyCriteria.


 

Istnieje możliwość zdefiniowania wartości domyślnych dla wszystkich list, bez potrzeby przechodzenia przez wszystkie listy. Aby określić wartości domyślne DateRange należy ustawić się na głównej gałęzi w modelu Views.


 

Efektem końcowym jest pojawienie się na liście dokumentów w kategorii filtrowania przycisku:

 

 

Klikniecie tego przycisku powoduje wywołanie okna z możliwością zmiany filtrów:

 

Dalej >