List Referencyjny – Capricorn

Istotne były dla nas to, że system INGENES.E-Dokumnet mógł zostać szybko dostosowany do naszych oczekiwań oraz zintegrowany z funkcjonującym oprogramowaniem. (…) Produkty firmy Ingenes określamy jako dopracowane, łatwe w obsłudze i niesprawiające żadnych problemów w użytkowaniu.