List Referencyjny – Bielenda

Niebagatelną zaletą systemu INGENES.E-Dokumnet było także jego bardzo sprawne wdrożenie i szybkie przejście do pracy produktywnej. Tutaj należy podkreślić profesjonalizm firmy INGENES, z którą współpracujemy od wielu lat.