Tworzenie nowego obiegu

< Cofnij

Aby stworzyć nowy obieg należy zdefiniować nowy Automat stanów (Obieg Dokumentów -> Automat stanów).

 • (1) Wskazanie nazwy
 • (2) Target Object Type – Łączymy obieg z obiektem który ma być związany.
 • (3) Nazwa właściwości stanu – W tym polu musimy wskazać pole dokumentu które będzie przechowywać informacje o aktualnym stanie procesu.
 • (4) Ustalamy stan początkowy (nowe dokumenty będą rozpoczynać obieg od tego stanu).
 • (5) Jeśli chcemy aby obieg był aktywny – zaznaczamy opcję aktywny
 • (6) Rozszerz akcje w widoku szczegółów – dodaje przyciski związane z obiegiem do dokumentu.
 • (7) Lista stanów – lista stanów obiegu, możemy dodać dowolną ilość.
 • (8) Właściciele procesu – tutaj możemy dodać Operatorów lub Grupy odpowiedzialne za obieg.

Stany

Stany – są to poszczególne etapy naszego obiegu (np. analiza -> decyzja -> akceptacja…).

W ustawieniach maszyny stanów pod zakładką stany możemy dodać stany do naszego obiegu. Dokumenty będą mogły przechodzić między stanami po zdefiniowaniu tranzycji między stanami.

Zdefiniowanie nowego stanu:

 • (1) Podpis – nazwa stanu
 • (2) Znacznik – Tutaj wskazujemy jaka wartość będzie wysyłana do obiektu docelowego „Nazwa obiektu docelowego” w ustawieniach maszyny stanów. (Ustawia kolejność stanów)
 • (3) Przejścia – są to Tranzycje czyli opcje przez jakie dokument może przejść dalej w obiegu.
 • (4) Wygląd – Tutaj możemy określić wygląd dokumentu w obecnym stanie.
 • (5) Numer stanu – Uniwersalny numer stanu.
 • (6) Obraz stanu – Możemy wybrać obraz jaki będzie wyświetlany gdy dokument znajduję się w tym stanie.
 • (7) Akcje – Dodaje Akcje tranzycji do dokumentu (np. Zatwierdzenie, Akceptacja, Zaksięgowanie)
 • (8) Domyślnie odpowiedzialni – Użytkownicy którzy będą odpowiedzialni za dokument w danym stanie.
 • (9) Kryteria obiektu docelowego – Argumenty jakie muszą być spełnione aby dokument mógł przejść tranzycje do tego stanu.

Tranzycje

Tranzycje – przejście dokumentu z stanu obecnego do innego. Można ustalić dowolną liczbę Tranzycji między stanami. Tranzycje tworzone są w ustawieniach stanu pod zakładką przejścia.

Zdefiniowanie nowej tranzycji:

 • (1) Nazwa tranzycji
 • (2) Target State – Stan docelowy, wskazujemy stan do jakiego dokument ma przejść po tranzycji.
 • (3) Index – Tutaj jeżeli mamy więcej niż jedna tranzycje z aktualnego stanu, ustalamy w jakiej kolejności mają się wyświetlać.
 • (4) Save And Close View – Zapisz i zamknij dokument po tranzycji.
 • (5) Kontekst – możemy wykorzystać do wiązania walidacji z tranzycją (jakie warunki muszą być spełnione aby doszło do tranzycji). Możemy wpisać kilka kontekstów do walidacji. (np. SprawdzKwote;BlokujPrzeslanie)
 • (6) Wymaga komentarza – jeśli zaznaczone to podczas tranzycji użytkownikowi ukazuje się okno w którym użytkownik musi dodać komentarz do tranzycji. (np. powód wykonania tranzycji).
 • (7) Wymaga operatora – możemy wybrać warunki jakie potencjalna osoba odpowiedzialna musi spełniać.
 • (8) Anulowanie akcji – Jeśli nie zostały spełnione wszystkie warunki akcji, usuwa wszystkie dotychczasowe akcje na dokumencie. (np. ilość wymaganych akceptacji = 3, aktualne akcjeptacje = 2. Ktoś stwierdza że dokument musi zostać cofnięty więc 2 akceptacje kasują się.)
 • (9) Zadania do wygenerowania – Generuje zadania po wykonanej tranzycji. Omawiane później w Zadania.
 • (10) Domyślny odpowiedzialny – Ustala domyślnego odpowiedzialnego za dokument po wykonaniu tej tranzycji.
 • (11) Warunki tranzycji – Możemy zdefiniować warunki jakie muszą być spełnione aby tranzycja była możliwa.

Wygląd

Poprzez opcje wyglądu możemy ustalić jak dokument będzie prezentować się wizualnie w poszczególnym stanie obiegu. Opcje wyglądu można znaleźć w ustawieniach Stanu pod zakładką Wygląd.

W opcjach wyglądu można ustalić:

 • (1) Wygląd typu elementów – Typy elementów
 • (2) Kontekst – Tabela Kontekstów
 • (3) Elementy docelowe
 • (4) Priorytet – kolejność wykonywania reguł
 • (5) Kolor czcionki
 • (6) Kolor tła
 • (7) Styl czcionki
 • (8) Aktywność – Jeżeli nie aktywny to edycja wartości będzie zablokowana.
 • (9) Widoczność

 

Zarządzać wyglądem możemy także z poziomu Model-Edytora.