Automat stanów

< Cofnij

Automat stanów – jest to system odpowiedzialny za obieg dokumentów w aplikacji IED, pozwala podzielić dokumenty na grupy (np faktury) i ustalić dla każdej z nich własny przebieg procesu. Procesując dokument przez poszczególne statusy, możemy wskazywać różnych właścicieli, którzy będą odpowiedzialni za dalsze opracowanie. Odpowiedzialnych za dokument możemy wybrać z listy, na której możemy ustawić odpowiednie filtry dotyczące operatorów. Ustawiony filtr możemy odznaczyć, lub, dzięki dodatkowej funkcjonalności w automacie stanów „zablokuj listę” zablokować możliwość odznaczania filtrów. Jest również możliwość ustawienia konkretnych odpowiedzialnych na poszczególnych statusach. W tym wypadku przechodząc do kolejnego statusu nie musimy wybrać odpowiedzialnego za dokument; zostanie on wybrany automatycznie. Aby móc swobodnie procesować dokumenty pomiędzy konkretnymi statusami, musimy ustawić odpowiednie przejścia, nazywane tranzycjami. Poszczególne tranzycje możemy pokazywać w zależności od tego, czy zostały spełnione ustalone przez nas kryteria. Jest również możliwość wskazania odpowiedzialnego za dany dokument na tranzycji. Jest to dobre rozwiązanie na przykład w przypadku kiedy jest potrzeba cofnięcia dokumentu do księgowości, ale nie do wszystkich z tej grupy lecz do tej osoby, która procesowała wcześniej dokument. Na tranzycjach możemy również ustawić czy przy danym przejściu jest wymagany komentarz. W efekcie, przy przekazaniu dokumentu do konkretnego statusu, pokaże się okno z możliwością wpisania komentarza. Na poszczególnych statusach możemy ustawić czy jest to na przykład akcja związana z zatwierdzeniem (księgowaniem, akceptacją itd). Dodatkowo możemy połączyć tą akcje z przejściem do kolejnego statusu (z tranzycją). Jeżeli tego nie zrobimy, to w momencie kliknięcia akcji „Zatwierdź” (na formularzu dokumentu) pojawi się wpis z informacją o zatwierdzeniu dokumentu, lecz dokument pozostanie w statusie.

 

 

 

Dalej >