Nadawanie wartości domyślnych przy tworzeniu nowego obiektu

< Cofnij

Określenie wartości domyślnych dla właściwości odbywa się poprzez edycję modelu.

Aby określić wartość domyślna dla danej właściwości klasy należy odnaleźć ją w gałęzi BOModel OwnMembers.

 

 

Następnie dla wybranej właściwości określić DefaultValue.

 • W przypadku właściwości, której typ to KLASA należy w DefaultValue podać Oid obiektu, który ma zostać przypisany. ( przykład powyżej )
 • W przypadku właściwości, której typ to ENUM należy podać nazwę wartości (nie nazwę wyświetlaną) lub wartość liczbową odpowiadającą danej wartości. Nazwę wartości enum możemy znaleźć w gałęzi Localization->Enums
 • W przypadku właściwości, której typ to DATETIME możemy podać wartość: today, tommorow, yesterday lub datę
 • W przypadku właściwości z pozostałymi typami wystarczy wprowadzić wartość odpowiadającą danemu typowi.

UWAGA!

Od programisty zależy czy będziemy mogli przypisać wartość domyślną dla właściwości.
Informację na temat możliwości przypisania wartości domyślnej jest zapisana w polu AllowDefaultValue.

 

Informacje dla programistów:

W celu umożliwienia nadawania wartości domyślnej w model editor należy podczas projektowania klasy i jej właściwości określić dla każdej właściwości z osobna atrybut AllowDefaultValue(true/false).

 • W przypadku ustawienia atrybutu z parametrem TRUE. Użytkownik edytując model będzie miał możliwość wprowadzenia wartości domyślnej dla właściwości.
 • W przypadku ustawienia atrybutu na FALSE lub braku atrybutu AllowDefaultValue przy właściwości, użytkownik nie będzie mógł wprowadzić wartości domyślnej.

 

W momencie gdy użytkownik wprowadzi wartość domyślną a następnie wygeneruje nowy obiekt używając standardowych mechanizmów ( przycisk NEW ) dla obiektu zostaną nadane wartości zgodnie z tymi wprowadzonymi w modelu aplikacji. Obsługuje to kontroler:

 

public partial class DocDefaultValueController : ViewController
  {
    private NewObjectViewController newObjectViewController;
    public DocDefaultValueController()
    {
      InitializeComponent();
      // Target required Views (via the TargetXXX properties) and create their Actions.
    }
    protected override void OnActivated()
    {
      base.OnActivated();
      // Perform various tasks depending on the target View.

      newObjectViewController = Frame.GetController<NewObjectViewController>();
      if (newObjectViewController != null)
      {
        newObjectViewController.ObjectCreated += NewObjectViewController_ObjectCreated;
      }
    }

    private void NewObjectViewController_ObjectCreated(object sender, ObjectCreatedEventArgs e)
    {
      DocDefaultValue.NadajWartosciPoczatkowe(Application, e.ObjectSpace, e.CreatedObject);

    }

    protected override void OnViewControlsCreated()
    {
      base.OnViewControlsCreated();
      // Access and customize the target View control.
    }
    protected override void OnDeactivated()
    {
      if (newObjectViewController != null)
      {
        newObjectViewController.ObjectCreated -= NewObjectViewController_ObjectCreated;
      }
      // Unsubscribe from previously subscribed events and release other references and resources.
      base.OnDeactivated();
    }
  }

W przypadku generowania nowego obiektu z kodu należy użyć metody statycznej NadajWartosciPoczatkowe, która znajduje się w statycznej klasie DocDefaultValue:
NadajWartosciPoczatkowe(XafApplication Application, IObjectSpace ObjectSpace, object obj)
.

Dalej >