Web-Negocjacje

Web-Negocjacje

Web-Negocjacje to moduł pozwalający szybko ustalić treść dowolnego dokumentu, również z udziałem osób spoza przedsiębiorstwa korzystającego z aplikacji. Zdecydowanie usprawnia proces wymiany informacji między kilkoma podmiotami, pozwala bezpiecznie udostępnić dokumenty prawnikom.

Wprowadzenie dokumentów z dysku lub przygotowanie nowego dokumentu bezpośrednio w aplikacji Szablonów.

Wspólne ustalanie treści przez osoby z różnych podmiotów za pomocą Komentarzy i widoku Zmian

Możliwość tworzenia wielu wersji dokumentu i przywracania wersji historycznych

Udostępnianie dokumentów do wydruku lub pobrania jako PDF

Monitoring Statusów każdego dokumentu

Edytowalne ścieżki obiegu