Kontrola ISO – najważniejsze informacje

W jaki sposób zapewnić odpowiednią jakość oferowanych produktów i usług? W tym trudnym dla gospodarki czasie jest to szczególnie istotne. Czy wdrożone procedury są wystarczające? Może warto coś zmienić? A może można zredukować koszty bez pogorszenia jakości? Poznaj metody i narzędzia ułatwiające podejmowanie właściwych decyzji biznesowych, w zakresie wdrożenia i modyfikacji procesów zapewniania jakości, czyli kontrola ISO od podszewki.

Ingenes Data Studio modelowanie procesów biznesowych, elektroniczny obieg dokumentów, kontrola jakości ISO

Współczesne firmy działają w trudnej i dynamicznej rzeczywistości. Nieustannie rosnąca konkurencja sprawia, że organizacje muszą dbać o klientów, a także zapewniać im stały, założony poziom jakości. Doskonałym rozwiązaniem jest uzyskanie certyfikatu ISO. Norma jest przeznaczona zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw, niezależnie od branży.

Do skutecznej implementacji normy ISO 9001 potrzeba odpowiedniej interpretacji zawartych w niej wytycznych. Każde przedsiębiorstwo wdrażające taką alternatywę powinno zadbać o obecność rozwiązania, jakim jest kontrola ISO. Ułatwi to zarządzanie procedurami związanymi z utrzymaniem odpowiedniego poziomu produkcji, czy usług.

Co to jest certyfikat ISO 9001 i jakie są jego wymagania?

Duża konkurencja na rynku przyczyniła się do znacznego podniesienia poprzeczki. Decyzje zakupowe konsumentów poprzedzone są dokładną weryfikacją i porównaniem cen. Ludzie także starają się poznać opinię innych osób, które miały już okazję korzystać z konkretnej usługi, czy produktu. Zapewnienie stałej powtarzalnej jakości artykułów spełniającej wymagania klientów pozwala zdobyć ich zaufanie. Jednak jak ich o tym przekonać, gdy się dopiero debiutuje w danej branży? W jaki sposób utrzymać stałą jakość? Rozwiązaniem jest certyfikacja ISO 9001.

Na początku warto dowiedzieć się, co oznacza. Rozwinięcie skrótu to International Organization for Standardization. Jest to międzynarodowa instytucja zajmująca się przygotowaniem norm jakości. Współtworzą ją niezależni członkowie. Polska reprezentowana jest przez Polski Komitet Normatywny.

Kontrola ISO symbol ISO, autor Юкатан, źródło wikimedia commons, CC-BY-SA-4, Ingenes Data Studiokontrola jakości ISO, modelowanie procesów biznesowych, elektroniczny obieg dokumentów
Kontrola ISO symbol ISO, autor Юкатан, źródło wikimedia commons, CC-BY-SA-4
Ingenes Data Studio kontrola jakości ISO, modelowanie procesów biznesowych, elektroniczny obieg dokumentów

Kontrola ISO — certyfikat ISO

Uzyskanie certyfikatu ISO to ukoronowanie podjętych działań. Organizacja, która dostosowuje działania do przyjętych norm, otrzymuje atest, który potwierdza wysoką jakość produktów i świadczonych usług.

Wdrożenie przynosi duże korzyści. Dzięki temu dochodzi do poprawy wizerunku jednostki. Odbiorcy darzą taką organizację zdecydowanie większym zaufaniem. Klient ma wówczas świadomość, że wcześniej ktoś zweryfikował poziom oferowanych wyrobów. Zastosowanie tego rozwiązania wymaga także przeprowadzenia szkoleń dla pracowników.

Realizacja obowiązków służbowych zgodnie z normami ISO sprawia, że załoga jest bardziej zaangażowana w wykonywane czynności. W okresie przygotowań do certyfikacji ogromną uwagę przykłada się do komunikacji zachodzącej wewnątrz podmiotu, a także do usprawnienia procesów decyzyjnych.

Międzynarodowa norma ISO 9001 należy do najpopularniejszych standardów. Zgodność z nimi potwierdzają zewnętrzne certyfikacje. W przypadku gdy konkretnej organizacji uda się wdrożyć te rozwiązania oznacza to, że spełniła wymagania w niej zawarte. Jej podstawowym założeniem jest wprowadzenie nadzoru nad dokumentami. Wymaga budowy systemu zarządzania jakością, włączając w to kierownictwo. Podstawą jest także dążenie do uporządkowania procedur realizacji produktu, uregulowanie kwestii związanej z zarządzaniem zasobami, a także weryfikacja pomiarów takich jak wyroby, procesy czy też zadowolenie klientów.

Jakie korzyści daje firmie posiadanie certyfikatu ISO?

Posiadanie certyfikatu Systemu Zarządzania jakością może przynieść jednostce bardzo dużo korzyści. Można je podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Podstawową zaletą, którą umieszcza się w pierwszej grupie, jest przede wszystkim to, że taka firma zyskuje wizerunek rzetelnego partnera handlowego. Ponadto działanie zgodne z wytycznymi ISO 9001 ma bardzo duże znaczenie przy przetargach, a także staraniu się o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Wśród korzyści wewnętrznych wymienia się natomiast utrzymanie stabilności, a także powtarzalności procesów. Zasadniczym celem normy jest zapewnienie, że jakość utrzymywana jest stale na właściwym poziomie. Rozwiązanie to także pozwala na zachowanie ładu organizacyjnego dzięki jednoznacznym procedurom postępowania. Systemy zarządzania ulegają usprawnieniu. Co więcej, w przedsiębiorstwie jest także lepszy przepływ informacji. Poprawia się także obsługa klienta. Skuteczna implementacja sprawia, że jest mniej reklamacji, które związane są nie tylko z wadami, ale również błędami dostaw.

Warto podkreślić, że korzyści może być znacznie więcej. Każda z jednostek na etapie decyzyjnym o przystąpieniu do wdrożenia przedstawia cele, które pragnie zrealizować przez ten projekt. Dlatego każda z firm może mówić o dodatkowych zaletach. Istotne jest to, że ogólny charakter wymagań normy przyczynia się do tego, że system zarządzania jakością może być spersonalizowany w pełni zgodnie z oczekiwaniami konkretnej organizacji.

Kontrola ISO kontrola jakości Ingenes Data Studio kontrola jakości ISO, elektroniczny obieg dokumentów, modelowanie procesów biznesowych,
Ingenes Data Studio kontrola jakości ISO, elektroniczny obieg dokumentów, modelowanie procesów biznesowych,

Kontrola ISO – podstawowy czynnik ułatwiający wdrożenie zmian

Bardzo przydatnym rozwiązaniem w okresie wdrożenia zmian jest wykorzystanie dobrego systemu kontroli jakości ISO. Nawiązując współpracę z firmą Ingenes, można wprowadzić technologię, która usprawni zarządzanie procedurami związanymi z zapewnieniem odpowiedniego poziomu produkcji i usług.

Proponujemy aplikację, w której dostępne są do wglądu i edycji wszystkie dokumenty. Właściwe mechanizmy umożliwiają rozpowszechnienie informacji o modyfikacjach do każdej zainteresowanej osoby. Co więcej, dane dotyczące audytów staną się zdecydowanie bardziej przejrzyste. Proponowane rozwiązanie technologiczne sprawi, że kontrole mogą być bez trudności planowane w wielu działach. Dzięki temu można również szczegółowo rejestrować ich rezultaty.

Warto podkreślić, że system Ingenes pomaga w rejestracji karty produktu niezgodnego, reklamacji i wielu innych. W konsekwencji organizacja otrzymuje lepsze spojrzenie na pracę działu bądź też całego przedsiębiorstwa. Zyskuje się możliwość weryfikacji czynności korygujących i sprawdzenia, czy zaplanowane zadania zostały wykonane w całości.

Kontrola ISO w ogromnym stopniu ułatwia wprowadzenie zmian, które mają na celu utrzymanie odpowiedniej powtarzalnej jakości wyrobów, usług oraz poprawę obsługi klienta. Dzięki czytelnym raportom można z łatwością odnaleźć słabe punkty.

Korzyści z wprowadzenia systemu kontroli ISO

Właściwy system kontroli jakości ISO może być ważnym czynnikiem przyczyniającym się do usprawnienia wielu obszarów działania. Zwiększa konkurencyjność, a także ogranicza ryzyko biznesowe. W konsekwencji klient otrzymuje cenne narzędzie pozwalające na oszczędności przez obniżenie kosztów związanych z liczbą błędów, napraw, czy też reklamacji.

Korzyścią jest lepsza komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Pomoże także w ustaleniu kierunków i celów dla przedsiębiorstwa. Lepiej można zrozumieć procesy zachodzące w firmie. Jednakże te wszystkie efekty można osiągnąć dzięki modułowi idealnie dopasowanemu do konkretnej jednostki. Takie możliwości zapewnia firma Ingenes. Proponujemy wyjątkową aplikację dla dokumentów dotyczących procesów jakościowych. Dzięki niej można planować, a także rejestrować wyniki audytów i wszystkie czynności podejmowane w celu utrzymania właściwej jakości.

Jesteś zainteresowany oprogramowaniem dla firm? Skontaktuj się z nami.

Kontakt