Zarządzanie ustawieniami wspólnymi (Shared Model Difference)

< Cofnij

Informacja

Zmiany zapisane w Shared Model Difference będą  widoczne przez użytkowników  dopiero po ich ponownym zalogowaniu  poprzez  wyjście  i  wejście  do aplikacji.   Nie wystarczy  przelogowanie się bez  wyłączania aplikacji.
W przypadku  aplikacji  WEB  konieczny jest  restart  usługi.

 

Shared Model Difference  służy do  zarządzania wspólnymi  ustawieniami  aplikacji.   Ustawienia zapisane w tym kontekście są widoczne przez  wszystkich użytkowników systemu.   Zarządanie  Shared Model Difference  odbywa się  z poziomu   Model-Edytora. W przypadku aplikacji winforms   Model-Edytor  wywoływany jest  z  menu  Narzędzia  -> Edycja Modelu. W przypadku  aplikacji  web  Model-Edytor wywoływany jest jako  osobny  program.

Przykład – dodanie zakładki na formularzu

Załóżmy , że  chcemy zmienić  formularz  obiektu typu „Faktura koszt”.    Chcemy dodać  osobną  zakładkę  aby  tam  umieścić  pola , które  używane są  rzadziej .  W ten sposób  chcemy powiększyć  sobie  ilość miejsca na wyświetlenie  obrazu PDF.

Uruchom  Model-Edytora –  przejdź do węzła Views ->IED.Module.BusinessObjects.Faktury ->FakturaKoszt_DetailView -> Layout.    Następnie na prawym panelu  użyj  prawego klawisza myszy  i z kontekstowego menu  wybierz opcję „Pokaż okno dostosowania”

 

Pojawi się  okno formularza dostosowywania.

Przejdź na zakładkę  „Schemat hierarchii” .
Odszukaj  element  Pola Tabs  –  (  w różnych obiektach  i  instalacjach  nazwy  elementów mogą  być  inne  i inaczej rozłożone.    Aby upewnić się , że wybrałeś  odpowiedni element ,  patrz na prawy panel formularza , gdzie  zaznaczone obiekty  są  widoczne w niebieskiej  ramce ).  
Z menu kontekstowego na  elemencie „PolaTabs”  wybierz  opcję , dodaj zakładkę.
Następnie  wprowadź nazwę  zakładki   i  na prawym panelu  i  przy pomocy myszy , przenieś  pola  z innych zakładek.

Po osiągnięciu  zadawalającego efektu ,  zapis  ustawienia modelu przy  pomocy dyskietki.   Nowe ustawienia formularza zostały  zapisane w Twoim  kontekście.   Inni  użytkownicy  nie będą  widzieli  tych zmian.   Możesz  teraz  wywołać  formularz  z poziomu aplikacji  i  sprawdzić  jego działanie.  Po sprawdzeniu  działania formularza „na żywo”  możesz  go  udostępnić  do  wszystkich  użytkowników poprzez Shared Model Difference.

Zapis ustawień modelu do kontekstu  Shared Model Difference.

Wywołaj Model-Edytora  i przejdź do węzła w którym robiłeś zmiany .    W naszym przykładzie : Views ->IED.Module.BusinessObjects.Faktury ->FakturaKoszt_DetailView -> Layout.    Zauważ , że nazwa Layout jest wyświetlana  pogrubioną  czcionką.   Oznacza  to , że ten  element konfiguracyjny  został zmieniony  i nie jest on  zgodny z  wspólnym  kontekstem  Shared Model Difference.

Aby zapisać  zmiany do Shared  Model Difference  – będąc  kursorem  na  pozycji  Layout  wybierz opcję Merge Differences (1)

Objaśnienia:

  • (1) Merge Differences – Zapisuje zmiany operatora ( administratora) do kontekstu Shared Model Differences.   Od  tego momentu zmiany są  widoczne dla  wszystkich  użytkowników.
  • (2) Reset Differences – pozowala  wyczyścić  ustawienia  użytkownika   do  zgodności  z  Shared Model Difference.
  • (3) Show Difference –  pokazuje  jakie różnice są miedzy  ustawieniami  operatora ( bieżący aspekt)  a   ustawieniami  Shared Model Differences.