Przykłady reguł walidacyjnych

< Cofnij

W aplikacji IED jest możliwość sprawdzenia określonych reguł podczas wykonywania akcji; na przykład jeśli chcemy zapisać dokument, a określone reguły nie zostały spełnione, system poinformuje nas komunikatem błędu, informacją lub ostrzeżeniem, w zależności od tego jaki typ komunikatu wybraliśmy. Jest możliwość ustawienia kilku typów walidacji w zależności od tego, co potrzebujemy osiągnąć:

  1. RuleCombinationOfPropertiesIsUnique – wymaga, aby połączenie określonych wartości było unikalne.
  2. RuleCriteria – wymaga, aby konkretny obiekt ( Faktura, zapotrzebowanie , wniosek urlopowy itd.)  spełniał  określone  kryteria.
  3. RuleIsReferenced – reguła sprawdza czy  dla danego obiektu docelowego są podłączone inne obiekty; na przykład  przed  usunięciem obiektu docelowego  reguła może sprawdzić  istnieje obiekt powiązany.
  4. RuleObjectExists – reguła sprawdza  czy  dany obiekt  istnieje w bazie systemu.
  5. RuleRange – sprawdza  czy  konkretne pole  mieści się  w podanym  zakresie wartości.
  6. RuleRegularExpression – sprawdza tekst w poszukiwaniu  frazy  pasującej do  wyrażenia  regularnego. Wyrażenia regularne są  używane  do  sprawdzania na przykład czy w tekście znajduje się adres mailowy czy numer zamówienia  pasujący do wzorca.
  7. RuleRequiredField – wymaga aby konkretne pole posiadało wartość.
  8. RuleStringComparison – sprawdza  czy  wartość pola typu  string  spełnia  szczególne  warunki.
  9. RuleValueComparison – porównuje wartość pola do  pożądanej  wielkości  używając operatorów: równy, większy, mniejszy itd.
  10. RuleUniqueValue – wymaga aby wartość  pola była unikalna.

Połączenie konkretnej reguły walidacji z akcją następuje poprzez odpowiedni kontekst; jeśli chcemy sprawdzić regułę podczas usuwania dokumentu, będzie to akcja „Delete”. Ustawiając walidację należy wskazać również typ elementu docelowego (na przykład „Faktura Zakupu”). Reguły walidacji mogą dotyczyć pól obiektu docelowego jak również obiektu, który jest z nim powiązany. Jest możliwość sprawdzenia reguł walidacji na formularzu dokumentu, na przykład faktury, klikając przycisk „Walidacja”. Po kliknięciu przycisku pokażą się reguły, we wszystkich kontekstach, dotyczące konkretnego dokumentu.