How Can We Help?

Przenoszenie ustawień wspólnych między bazami

< Cofnij

Różnice ustawień modelu  Shared Model Difference są  zapisywane w bazie danych.  W przypadku testowania aplikacji w środowiskach  testowych, konieczne jest przeniesienie ustawień  do bazy produkcyjnej. W takim przypadku  przydatna będzie funkcjonalność  eksportu i importu  Model Difference.

Wspólna konfiguracja modelu może być przeniesiona z jednej do drugiej bazy za pomocą pliku .xml. Aby to zrobić należy w działającej Aplikacji IED wyeksportować plik wchodząc kolejno w nawigacji w Ustawienia, Shared Model Difference. Należy pamiętać aby przed kliknięciem Export Model Difference (na pasku w Narzędziach) zaznaczyć Shared Model Difference. Plik zostanie wyeksportowany do katalogu aplikacji, do folderu „ExportedModelDifferences”. Zawartość folderu należy przenieść do głównego katalogu Nowej Aplikacji, następnie uruchomić aplikację i w Narzędziach kliknąć „Import Model Difference”. Po przeniesieniu plików należy uruchomić nową aplikację i w ustawieniach zaimportować plik modelu. Podobnie jak w przypadku eksportowania pliku należy pamiętać o zaznaczeniu Shared Model Difference na liście. Po tej operacji należy uruchomić ponownie Aplikację.

 

Operacja  importu Shared Model Difference jest nieodwracalna, o  czym ostrzega nas komunikat: