Lista baz

< Cofnij

W  Menadżerze baz możemy definiować  listę baz , wraz z połączeniami  do  odpowiednich  serwerów  oraz  katalogów aplikacji .   Lista  baz jest przechowywana w wewnętrznej bazie  Menadżera baz.  Baza ta jest zlokalizowana w pliku  …..  znajdującym się w katalogu aplikacji Menadżera baz.

Formularz bazy wygląda następująco:

Objaśnienia:

  • (1) Typ serwera bazy danych : możliwość ustawienia serwerów MS SQL , POSTGRE SQL , MY SQL
  • (2) Nazwa bazy – do identyfikowania na liście
  • (3) Wersja – zobacz niżej  Wersja bazy danych
  • (4) Nazwa aplikacji
  • (5) Lokalizacja pliku konfiguracyjnego aplikacji – poprzez ten plik lokalizowana jest aplikacja źródłowa , która jest źródłem  schematu bazy danych.  
  • (6) Zakładka z ustawieniami konfiguracyjnymi  połączenia bazy danych
  • (7) Wersje modułów – zobacz niżej.
  • (8) Nazwa serwera
  • (9) Nazwa bazy danych –  jeżeli  w danym  serwerze  nie ma  bazy danych  o wskazanej nazwie  , menadżer wygeneruje  nową  bazę danych  zgodnie ze schematem aplikacji wskazanej w pliku konfiguracyjnym (5)
  • (10) Można nie korzystać z kreatorów  tylko wpisać ręcznie  łańcuch połączenia.

Wersja bazy danych

W systemie  IED nie istnieje takie pojęcie jak  „wersja bazy danych”.    Związane  to jest z tym , że każdy moduł  składający się na całość oprogramowania może mieć  swoją  wersję  danych.   Na  formularzu powyżej w polu nr (3)  wersja bazy danych  została przedstawiona jako połączenie wersji poszczególnych modułów.    Nie mówimy więc  o wersji  bazy danych  ale  o schemacie bazy danych .  Każdy moduł  wymaga określonego schematu  danych  aby  poprawnie pracować.  Przez  schemat  bazy danych  rozumie się   tabele,  pola ,  relacje , indeksy   ,  które  są wymagane przez moduł.   Menadżer  Baz sprawdza poprawność  schematu danych  dla  każdego  modułu  aplikacji   osobno.   Jeżeli schemat  bazy  nie jest zgodny  ze schematem  wymaganym przez moduł  wówczas  uruchamiana jest konwersja danych  dla danego modułu.

Wersje modułów

System IED jest zbudowany z wielu modułów. Każdy z tych modułów może mieć własną wersję i własny schemat danych. Moduły dzielą się na moduły główne i pomocnicze. Moduły główne mogą być uruchamiane jako osobne aplikacje. Np. modułem głównym będzie aplikacja uruchamiana w środowisku Winforms , a innym modułem będzie aplikacja WEB. Budowa modułowa daje wiele korzyści np. aplikacje Winforms i WEB nie musza być konwertowane jednocześnie , jeżeli zmiany nie dotyczą wspólnie używanych przez nie modułów. Poniższa lista przedstawia listę zgodności modułów wersji bazy danych oraz wersji aplikacji.

Menadżer baz w trakcie konwersji , porównuje różnice między bazą danych a aplikacją i uruchamia updatowanie struktury bazy danych aby wyrównać różnice.