How Can We Help?

Konwersja bazy danych

< Cofnij

Konwersję  bazy danych  z  wykorzystaniem  Menadzera Baz  wykonuje się bardzo prosto.   Wgrać  nową  wersję aplikacji  do swojego katalogu   a  następnie  uruchomić proces  konwersji  w Menadżerze Baz. Proces  automatycznie wyrówna wszystkie różnice między baza  a modułami. 

Przebieg  procesu konwersji bazy danych (w tym przypadku  baza nie istniała  i została założona nowa baza we wskazanej lokalizacji)