How Can We Help?

Konfiguracja

< Cofnij

 

Informacja

Zobacz jak dodać moduł do aplikacji: Definicja Dodatków

 

Połączenie aplikacji z bazą danych

Aplikacja Ingenes musi mieć dostęp do bazy danych, dla tego przykładu załóżmy że stworzymy nową bazę danych. Aby stworzyć nową bazę danych i połączyć ją z aplikacją wykonaj następujące kroki:

1. Uruchom aplikację Ingenes
2. Kliknij opcję Podłącz
3. Wypełnij formularz, i następnie kliknij „Podłącz” (wpisanie nie istniejącej bazy danych automatycznie utworzy nam nową bazę danych o tej nazwie.)

Następny Artykuł: Stworzenie Pierwszej Encji