How Can We Help?

Konfiguracja Zadań

< Cofnij

Zadania można tworzyć w ustawieniach Tranzycji pod zakładką „Zadania”, jeśli chcemy żeby po przesłaniu dokumentu dalej w obiegu zostało generowane zadanie dla nowej osoby odpowiedzialnej, możemy stworzyć zadanie które będzie się automatycznie generować w czasie Tranzycji.

Zdefiniowanie nowego zadania:

  • (1) Temat – Temat zadania
  • (2) Ilość dni na wykonanie zadania
  • (3) Opis – tutaj możemy dokładnie opisać zadanie i przekazać szczegółowe informacje

W ustawieniach zadań pod zakładką odpowiedzialni można wybrać Operatorów którzy będą odpowiedzialni za zadanie.