Konfiguracja ES Workflow

< Cofnij

Workflow – jest to zbiór zadań uruchamianych przez współpracującą usługę (EDokument Server Service). W ustawieniach Workflow możemy zdefiniować zadania, częstotliwość wysyłania informacji do usługi (scheduler), sprawdzić logi (czynności serwisu).

 • (1) Nazwa Workflow
 • (2) Konfiguracja – tutaj można ustalić zadania jakie będą wykonywne oraz wysyłane do Usługi (EDokument Server Service)
 • (3) Scheduler – tutaj możemy zdefiniować kiedy Workflow ma wysyłać informacje do Usługi.
 • (4) Logi – Wyświetla czynności serwisu

 

Konfiguracja Zadań

 W ustawieniach workflow możemy zdefiniować zadania za które ma być odpowiedzialny Workflow.

 • (1) Nazwa zadania
 • (2) Typ zadania – wybieramy typ zadania
 • (3) Aktywny – jeśli zaznaczone to zadanie będzie uruchomione.

Konfiguracja kalendarza uruchomień

Usługi (EDokument Server Services) co minutę sprawdzają kalendarze uruchomień (scheduler) podpiętych do usługi Workflow. Jeżeli zachodzi potrzeba uruchomienia Workflow generują sygnał aby uruchomił własne zadania. Zadania są wykonywane szeregowo, więc jeżeli jedno zadanie trwa długo to kolejne będzie czekać na zakończenie pracy poprzednika.

 • (1) Dodanie nowego kalendarza wywołań
 • (2) Usuń kalendarz wywołań
 • (3)Wywołanie okresowe . Uruchamianie  będzie następować  o  okresie od  Start  do  Koniec  z  częstotliwością  określoną  w Powtórzenie  (4) Jeżeli  kolumna Start jest pusta  to  oznacza , że uruchomianie jest  „od teraz”.    Jeżeli kolumna Koniec jest pusta to oznacza, że  uruchamianie jest bezterminowe.
 • (4) Częstotliwość wywoływania , można określi  ilość  dni,  godzin  , minut
 • (5) Wywołanie Tydzień/Data .     Wywoływanie jest  w określone dni tygodnia (5)  o  określonej  godzinie
 • (6) Godzina wywołania tygodniowego
 • (7) Przycisk pozwalający na sprawdzenie  kiedy  dany  workflow będzie  uruchamiany

Sprawdzanie dziennika – loga

Wszystkie akcje po wywołaniu są zapisywane w dzienniku (tzw. Logach) aby sprawdzić zawartość dziennika wejdź w zakładkę „logs” w ustawieniach Workflow.

 • (1) Data uruchomienia
 • (2) Data zakończenia operacji
 • (3) Czas trwania operacji
 • (4) Rezultat
 • (5) Wykonawca – SERVICE =akcja wywołana automatycznie, HAND = akcja wykonana ręcznie
 • (6) Nazwa wykonawcy – nazwa serwisu przez który workflow został uruchomiony
 • (7) Użytkownik – nazwa użytkownika jeżeli workflow został uruchomiony ręcznie przez użytkownika