How Can We Help?

Konfiguracja EDokument Server Service

< Cofnij

 

  • (1) Nazwa usługi
  • (2) Baza danych – podpinamy wcześniej zdefiniowaną pozycję z zakładki Lokalizacje Danych.
  • (3) Lista logów – wyświetla czynności serwisu
  • (4) Lista Workflows – pod tą zakładką możemy zdefiniować Workflow z jakimi usługa będzie pracować.