How Can We Help?

Dostosowanie interfejsu administratora

< Cofnij

Administrator może zarządzać interfejsem użytkownika poprzez:

 • Kopiowanie ustawień między użytkownikami
 • Zmieniając ustawienia globalne w Shared Model Difference

Z panelu nawigacyjnego wybierz opcję Ustawienia -> Model Difference,   Zostanie  wywołana lista użytkowników  i  ich  kontekstów. W  obecnej wersji  każdy  użytkownik może mieć  dwa konteksty  (Win i Web). Kontekst  użytkownika generowany  jest  w momencie pierwszego  zalogowania  użytkownika. Jeżeli   użytkownik  jeszcze się nie  logował a potrzebujemy  skopiować  mu  ustawienia  do kontekstu, należy   wygenerować   konteksty   korzystając  z  opcji menu : Create Model Difference  (opcja dostępna  menu  Narzędzia)

 

Objaśnienia:

 • (1) Create Model Differences – pozwala utworzyć  kontekst UI  użytkownika , jeżeli   użytkownik  jeszcze się nie logował.  
 • (2) Copy Model Differences –  pozwala skopiować  kontekst UI   z  jednego  użytkownika do drugiego.
 • (3) Export Model Differences – Zapisuje  ustawienia  w  Shared Model Diferences  ( kontekst wspólny dla wszystkich  użytkowników)    do  pliku   xafml.  Plik zapisywany jest  w bieżącym  katalogu aplikacji.    Dzięki tej  funkcji można przenieść  wspólne ustawienia  interfejsów  użytkowników  ze środowiska  testowego do  produkcyjnego.
 • (4) Import Shared Model Differences –   Importuje  ustawienia  UI  z  pliku   xafml  zlokalizowanego w bieżącym  katalogu aplikacji  do  wspólnego kontekstu  Shared Model Difference.
 • (5) Reset Model Differences –  pozwala  wyczyścić  indywidualne ustawienia UI  dla  wybranych  użytkowników
 • (6) Edytuj Model – wywołuje  okno   Model-Edytora
 • (7) User Name – kolumna z nazwą użytkownika
 • (8) Context id – określenie kontekstu użytkownika (Win lub Web)
 • (9) Shared Model Difference – jest to  wspólny kontekst ,  usunięcie  lub  reset  ustawień na  tym rekordzie spowoduje  wykasowanie  ustawień wspólnych.