How Can We Help?

Dodanie ewidencji przebiegu pojazdu

< Cofnij

 

Informacja

Zobacz jak dodać moduł do aplikacji: Definicja Dodatków

 

W tej części tutorialu dodamy do naszego modułu klasę SamochodPrzejazd która będzie odpowiadała za ewidencje przejazdów wszystkich samochodów z naszej floty oraz przebiegu pojazdów.

SamochodPrzejazd

Dodajemy encję SamochodPrzejazd oraz musimy stworzyć relację One-To-Many z klasą Samochod.cs

Stworzenie relacji One-To-Many:

Relacja one-to-many z strony Samochod.cs (następujący kod dodajemy do Samochod.cs):

// W tym miejscu będziemy definiować pola klasy (properties).
// ...
[Association("samochod-przejazdy"), DevExpress.Xpo.Aggregated]
    public XPCollection<SamochodPrzejazd> Przejazdy
    {
      get { return GetCollection<SamochodPrzejazd>("Przejazdy"); }
    }
// ...

Relacja one-to-many z strony SamochodPrzejazd.cs (następujący kod dodajemy do SamochodPrzejazd.cs:

// W tym miejscu będziemy definiować pola klasy (properties).
// ...
private samochod _Samochod;
    [Association("samochod-przejazdy")]
    public samochod Samochod
    {
      get { return _Samochod; }
      set { SetPropertyValue("Samochod", ref _Samochod, value); }
    }
// ...

Następnie definiujemy poniższe pola w encji SamochodPrzejazd.cs:

 • Pracownik(String) – pole wymagane
 • DataWyjazdu(Date/Time)
 • CelWyjazdu(string)
 • StanLicznikaPrzed(int)
 • StanLicznikaPo(int)

Definicja pól

Definicja pól w encji SamochodPrzejazd powinna wyglądać następująco:

// W tym miejscu będziemy definiować pola klasy (properties).
// ...
private string _Pracownik;
    [RuleRequiredField(DefaultContexts.Save)] // <-- Pole wymagane 
    public string Pracownik
    {
      get { return _Pracownik; }
      set { SetPropertyValue("Pracownik", ref _Pracownik, value); }
    }

private DateTime _DataWyjazdu;
    public DateTime DataWyjazdu
    {
      get { return _DataWyjazdu; }
      set { SetPropertyValue("DataWyjazdu", ref _DataWyjazdu, value); }
    }

    private string _CelWyjazdu;
    public string CelWyjazdu
    {
      get { return _CelWyjazdu; }
      set { SetPropertyValue("CelWyjazdu", ref _CelWyjazdu, value); }
    }

    private int _StanLicznikaPrzed;
    public int StanLicznikaPrzed
    {
      get { return _StanLicznikaPrzed; }
      set { SetPropertyValue("StanLicznikaPrzed", ref _StanLicznikaPrzed, value); }
    }

    private int _StanLicznikaPo;
    public int StanLicznikaPo
    {
      get { return _StanLicznikaPo; }
      set { SetPropertyValue("StanLicznikaPo", ref _StanLicznikaPo, value); }
    }
// ...

Efekt Pracy:

Dla każdego samochodu zostanie umożliwione dodanie przejazdu:

SamochodPrzejazd

Formularz:
FormularzPrzejazdu