Na platformie INGENES Studio możesz zbudować dowolny moduł o potrzebnej w Twojej firmie funkcjonalności. Co najważniejsze zrobisz to dużo szybciej i taniej niż gdybyś przekazał to zadanie programiście do napisania go od zera. Aplikacje mogą być mniejsze lub bardziej rozbudowane. Proponujemy też gotowe moduły, które można dostosować do specyfki Twojej branży. 

Przykładami mniejszych aplikacji są Kontrola Jakości ISO i Rejestracja Czasu Pracy.

ISO

Moduł Kontrola Jakości ISO znacząco ułatwi wdrożenie i weryfikację nowych procedur, mających na celu poprawę jakości produkcji, usług lub obsługi klienta. Dzięki tej aplikacji możesz łatwo zarządzać wersjami dokumentów i rozpowszechniać informacje o zmianach uprawnionym osobom. 

Także późniejsze audyty będą łatwiejsze do przeprowadzenia. Możesz je planować w regularnych odstępach czasu oraz szczegółowo rejestrować ich wyniki. Zyskujesz szersze spojrzenie na działalność działu lub całej firmy. Masz pełną kontrolę nad wdrażaniem działań korekcyjnych i korygujących, a także możliwość weryfikacji, czy podjęte działania są krokiem w dobrą stronę. 

RCP

Standardowe programy do obsługi kadrowej zapewniają zwykle wyliczenia płacowe i urlopowe. Są wystarczające w przedsiębiorstwach, gdzie występuje tradycyjny system pracy np. 8-16. Jednak na rynku nadal istnieją firmy o większych potrzebach. To właśnie z myślą o nich stworzyliśmy moduł Rejestracja Czasu Pracy. 

Jak sama nazwa mówi, jedną z jego funkcji jest kontrola czasu pracy poszczególnych zatrudnionych osób. Oprócz tego aplikacja wspiera organizację pracy już na etapie planowania i generuje elektroniczne grafiki. Uwzględnia specyfikę branży i kulturę organizacyjną np. system dwu- lub trzyzmianowy, 4-brygadowy, 12-godzinyy, 24-godzinny. Uwzględnia grupy specjalne np. niepełnosprawnych, młodocianych i matki o skróconym wymiarze czasu. Grafiki biorą pod uwagę też obłożenie konkretnych stanowisk. Jest to szczególnie ważne przy liniach produkcyjnych. 

Dzięki RCP możesz też łatwo wyliczyć dodatkowe premie na podstawie przypisania do maszyn czy osiągniętych wyników.

Moduły dedykowane

Call Now Button