Konstrukcja oprogramowania

INGENES w ramach kompetencji Konstrukcji Oprogramowania i Integracji realizuje projekty w zakresie kastomizacji systemów informatycznych, integracji, budowy rozwiązań dedykowanych, systemów e-commerce, EDI (Elektronicznej Wymiany Danych) oraz ADC (Automatycznej Identyfikacji i Gromadzenia Danych).

INGENES realizuje projekty dla przedsiębiorstw w zakresie:

 • Systemów EDI dla ERP – elektroniczna wymiana dokumentów – zamówienie ORDERS, faktura INVOIC, raport stanów magazynowych INVRPT…
 • Tworzenia/kastomizacji aplikacji internetowych B2B w pełni zintegrowanych z wdrażanymi systemem ERP – zamówienia, sprzedaż, serwis (RMA)
 • Wdrażania autorskiego systemu INGENES.E-Dokument
 • Elektronicznej wymiany danych z bankami – w szczególności System Identyfikacji Płatności Masowych

Integracja aplikacji (EAI – Enterprise Application Integration)

Integracji aplikacji nie można sprowadzać jedynie do tworzenia mechanizmów komunikacji i wymiany danych pomiędzy systemami.

Integracja to przede wszystkim analiza, modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi przedsiębiorstwa. Doświadczenie INGENES w integracji obejmuje wykorzystanie szerokiego wachlarza technik integracyjnych (bazodanowe, XML, Web Services, EDI, kody kreskowe), celem wspierania realizacji procesów biznesowych przekraczających granice różnych systemów, a nawet spółek wewnątrz grupy kapitałowej.


Referencyjny projekt:

 • Integracja posiadanego przez RAMSAT SA systemu sprzedaży (technologie Java, Oracle, Linux/Unix) działającego w 150 punktach sprzedaży Orange z systemem ERP (Microsoft SQL Server, Windows Server) wdrażanym przez INGENES, a służącym do prowadzania księgowości całej spółki.

Kastomizacja:

Nasz dział konstrukcji oprogramowania i integracji na podstawie definicji projektu wdrożeniowego realizuje ogół kastomizacji począwszy od tych, które są możliwe poprzez umiejętną konfigurację i parametryzację z użyciem mechanizmów standardowych dla kastomizowanego systemu, a kończąc na rozbudowanych pracach programistycznych zmierzających do powstania mocno zintegrowanej aplikacji (wtyczki, odrębny interfejs) z kastomizowanym systemem, m.in.

 • zmiany działania interfejsu użytkownika – poprawa ergonomii użytkowania, ograniczenie uprawnień, zabezpieczenie prawidłowego przebiegu procesu biznesowego
 • stworzenie dodatkowego interfejsu użytkownika – zwykle dla gromadzenia dodatkowych ponad standardowych dla systemu danych bądź celem znaczącego podwyższenia ergonomii pracy
 • stworzenie, modyfikację raportów – różne wzory wydruków, dla różnych urządzeń, wydruki w różnych językach
 • wydruki na różne urząrozbudowę istniejącego systemu analiz wielowymiarowych o dodatkowe możliwości analityczne – nowe wymiary, miary
 • integrację z innymi systemami w sposób niezauważalny dla użytkownika
 • stworzenie narzędzi pomocniczych do automatyzacji realizacji niektórych czynności w systemie

Przykładowe wdrożenie:

„Rejestracja produkcji” – dodatkowy interfejs dla systemu produkcyjnego dedykowany pracownikom rejestrującym zrealizowaną produkcję zgodnie z procedurami przedsiębiorstwa. Interfejs jest czytelny, zbiera tylko konieczne informacje, weryfikuje ich poprawność, dodatkowo został zintegrowany z systemem automatycznej identyfikacji poprzez umożliwienie automatycznego druku etykiet na wszystkie jednostki składowania zgodnie ze wcześniej wprowadzonymi danymi.

Automatyczna identyfikacja i gromadzenie danych (AIDC – Automatic Identification and Data Collection, ADC – Automatic Data Capture) polega na bezpośrednim wprowadzeniu danych do systemu komputerowego lub innego urządzenia sterowanego mikroprocesorem bez użycia klawiatury. AIDC obejmuje przede wszystkim technologie kodów kreskowych, rozpoznawania znaków/obrazu, metody magnetyczne (np. kart magnetycznych), kart mikrochipowych, RFID (Radio Frequency Identification) identyfikacji przy użyciu fal radiowych, komunikacji radiowej.

W realizowanych przez INGENES projektach najpowszechniejsze są technologie związane z kodami kreskowymi. Projekty te orientują się w dwóch kluczowych obszarach potrzeb – związanych z osiąganiem wysokiej efektywności w zarządzaniu przedsiębiorstwem wewnątrz organizacji (magazyny, produkcja, sprzedaż,…) i w łańcuchu dostaw aktywnie wykorzystującym nowoczesne strategie logistyczne i towarzyszące im technologie teleinformatyczne.

 

 

 

 

Masz pytania ?