FIT SPORT- kolejne wdrożenie w grupie BENEFIT SYSTEMS

Ingenes Sp. z o.o. realizuje kolejne wdrożenie systemu INGENES.E-Dokument w ramach grupy kapitałowej BENEFIT SYSTEMS, spółka Fit Sport Poska podobnie jak Benefit będzie używać system w zakresie masowej generacji, podpisu i wysyłki faktur elektronicznych do klientów. System będzie ściśle zintegrowany z systemem ERP.
Masz pytania ?