Ewidencja czasu pracy

Wsparcie rejestracji i rozliczania czasu pracy

Oprogramowanie Ingenes QM usprawni proces zarządzania dokumentacją jakośc. Dokumenty przechowywane w katalogu dokumentów są publikowane do pracowników firmy. Ingenes QM wspiera również rejestrację dokumentacji dowodowej takiej jak , rejestry audytów, karty wyrobu niezgodnego , reklamacje, kwalifikacje odbiorców i inne

RCP Robocze

 • Rejestracja czasu pracy z uwzględnieniem stanowiska pracy
 • Rejestracja absencji uwzględniająca zarówno potrzeby rozliczania nadgodzin, jak i rejestru spełniającego wymogi ZUS
 • Rejestracja planowanych nieobecności w przyszłości
 • Liczniki przepracowanych godzin uwzględniające czas zatrudnienia i normy czasu pracy
 • Łatwe rozliczanie nadgodzin wyszukiwanie pracowników, którzy zgodnie z harmonogramem powinni być obecni
 • Lista obecności pracowników w określonym dniu i zmianie
 • Wielopoziomowe filtry ułatwiające wyszukiwanie pracowników wg maszyn, zmian

RCP Ostateczne

 • Ostateczna weryfikacja zarejestrowanego czasu pracy
 • Panelowe okno ułatwiające weryfikację zarejestrowanego czasu pracy
 • Mechanizm walidacji sprawdzający spełnienie podstawowych norm Prawa Pracy
 • Masowe lub indywidualne zamykanie miesiąca
 • Generowanie plików z zarejstrowanym czasem pracy gotowych do importu w systemie kadrowym
 • Wielopoziomowe filtry ułatwiające wyszukiwanie pracowników maszyn, zmian
 

 

RAPORTY

 • Kreator raportów i pulpitów menadżerskich
 • Łatwa konstrukcja metodą przeciągnij i upuść
 • Eksport zestawień do MS Excel
 • Zarządzanie dostępem do raportów w oparciu o role
Masz pytania ?