INGENES.E-Dokument & INGENES Studio

 

INGENES Studio

INGENES Studio to platforma do samodzielnego tworzenia aplikacji bez konieczności programowania. Bogaty zestaw narzędzi INGENES Studio jest integralną częścią INGENES.E-Dokument, dzięki temu dostęp swobodnej modyfikacji działania wdrożonych rozwiązań uzyskały osoby odpowiedzialne za aplikacje po stronie naszych klientów. Platforma jest na tyle prosta w obsłudze, że w w rozwoju systemu mogą brać udział nawet osoby z poza działu IT. Dostępne narzędzia pozwalają na edycje funkcjonujących procesów z możliwością przetestowania zmian przed wdrożeniem, na tworzenie nowych ścieżek obiegu, a nawet na tworzenie własnych aplikacji.
Dowiedz się więcej >>>

INGENES.E-Dokument

System INGENES.E-Dokument to kompleksowe rozwiązanie informatyczne służące do obsługi elektronicznych dokumentów w powiązaniu z dowolnym systemem ERP, które przyspieszy i ułatwi obsługę faktur (zakupu, sprzedaży, korekt, potwierdzeń odbioru korekt) i innych dokumentów, oraz pomoże pilnować kompletności dokumentacji.
Zakres funkcjonalny to m.in. :

 • Przesyłanie dowolnych plików (zdjęcia, skany, formularze), stworzenie dowolnej karty (formularza) i swobodne modelowanie ścieżek obiegu
 • Śledzenie etapu realizacji sprawy oraz korespondencji przychodzącej, wewnętrznej i wysyłanej (Umów, Pism, Zapytań Ofertowych, Zleceń)
 • Skrócenie czasu procesowania dowolnych dokumentów i śledzenie każdego z procesów z uwzględnieniem czasu etapu  (Faktur, Reklamacji, Spraw)
 • Przyspieszenie wprowadzania danych do Państwa systemu księgowego ze skanów faktur dzięki funkcji OCR oraz bardzo szybkie stworzenie opisu analitycznego 
 • Kontrola kompletność dokumentacji i łączenie ze sobą właściwych obiektów (np. Faktury z dokumentami logistyki, Zamówieniami, Umową czy Projektem) 
 • Budżetowanie i raportowanie Projektów (wbudowany Kreator Pulpitów Menadżera) 
 • Modelowanie procesów typu Rejestracja Czasu Pracy, Procedury ISO, Ocena Możliwości Wykonania Wyrobu/Wycena Usługi czy Przydzielanie Zasobów 
 • Wymiana komunikatów EDI – pozwala na obsługę komunikatów z w różnych standardów (ECOD, EDIFACT, VDA), pominięciem providera (bezpośrednia) lub za pośrednictwem jednego bądź kilku providerów
 • Archiwizacja w Centralnym Archiwum SQL (gromadzenie i zabezpieczenie przed utratą wszystkich dokumentów wysłanych, otrzymanych i wewnętrznych wraz z ich historią, łatwa lokalizacja ich wersji papierowych)
 • Integracja z ERP – rożne mechanizmy i modele, bogate doświadczenie w integracji z większością systemów ERP/FK dostępnych w Polsce

Poznaj więcej szczegółów. Uzyskaj dostęp do artykułów z naszej Bazy Wiedzy >>>

 

Dołącz do nowoczesnych firm, w których INGENES.E-Dokument to fundament efektywnego obiegu faktur.

 • Obniż koszty procesowania faktur – wprowadź elektroniczny obieg również dla skanów
 • Wstrzymuj płatności – za nie wykonane usługi i nie dostarczony towar.
 • Przyspiesz zamykanie miesiąca – zredukuj ilość błędów oraz zredukuj czas wprowadzania danych.
 • Zintegruj obieg dokumentów z dowolnym systemem księgowym – nie przepisuj danych ręcznie, wykorzystaj ekstrakcję
 • Nie płać abonamentów i opłat per e-faktura – za wysłanie, archiwizację, dostęp do usługi.

Usprawnij obieg i bezpieczną archiwizację wszystkich dokumentów w firmie. 

 • Wprowadź w życie koncepcje „paperless office” – stwórz centralne Archiwum wszystkich dokumentów bez względu na formę, pracuj na wersji elektronicznej.
 • Prowadź elektroniczną historię wysyłek i E-Dzienniki podawcze – rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej, elektronicznej i papierowej
 • Twórz dokumenty bezpośrednio w systemie
 • Deleguj zadania – przydzielaj do siebie lub swoich współpracowników
 • Modyfikuj ścieżki obiegu wraz ze zmianami zachodzącymi w Twojej firmie
 • Miej dostęp do najświeższych informacji – raporty odświeżane w czasie rzeczywistym pozwolą Ci na bieżąco kontrolować statusy spraw

Zdigitalizuj z nami inne procesy, nie tylko związane z obiegiem dokumentów elektronicznych.

 

Poznaj więcej funkcjonalności i korzyści.   Skontaktuj się z nami i umów się na prezentacje on-line.   >>>

Masz pytania ?